Evolution and Composition of Central Government Tax Revenue in Poland since 2006

Małgorzata Hybka

Abstract

The topic of this article is the evolution of central government tax revenue in Poland during the years 2006-2015. It contains an analysis of the amount, structure, and dynamics of this revenue. The article presents an overview of the most important factors affecting the formation of revenue from taxes, which play a key role as sources of revenue for the central budget. This article presents statutory shares of different levels of the public finance sector in tax revenue and describes the principles of tax revenue sharing. The final part of the article is devoted to comparing the structure of tax revenue by the economic functions in Poland and other Member States of the European Union.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsEwolucja i struktura dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce od 2006 roku
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol70
No5
Pages69-81
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishdochody podatkowe, budżet państwa, Polska
Keywords in Englishtax revenue, central government, Poland
Abstract in PolishPrzedmiotem analiz w artykule jest ewolucja dochodów podatkowych budżetu państwa w Polsce w latach 2006-2015. Analizie poddano wysokość, strukturę i dynamikę tych dochodów. W treści artykułu odniesiono się do najistotniejszych czynników wpływających na ukształtowanie dochodów z podatków odgrywających kluczową rolę jako źródło dochodów budżetu państwa. W artykule przedstawiono ustawowe udziały poszczególnych szczebli sektora finansów publicznych w dochodach podatkowych i opisano zasady podziału tych dochodów. Ostatnią cześć artykułu poświęcono porównaniu struktury dochodów podatkowych według funkcji podatków w Polsce i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz70_net.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruPrzemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?