Budget of the EU and Common Agricultural Policy for 2014-2020 in the light of the polish interests

Andrzej Czyżewski , Sebastian Stępień

Abstract

The objective of the paper is to present the results of negotiations on the EU budget for 2014-2020, with particular emphasis on the Common Agricultural Policy. Authors indicate the steps for establishing the budget, from the proposal of the European Commission presented in 2011, ending with the draft of UE budget agreed at the meeting of the European Council on February 2013 and the meeting of the AGRIFISH on March 2013 and then approved by the political agreement of the European Commission, European Parliament and European Council on June 2013. In this context, there will be an assessment of the new budget from the point of view of Polish economy and agriculture.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsBudżet UE i wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020 w świetle interesów Polski
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2014
Vol18
No1
Pages473-478
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet UE, wspólna polityka rolna, nowa perspektywa finansowa, polskie rolnictwo
Keywords in EnglishEU budget, Common Agricultural Policy, new financial perspective, Polish agriculture
Abstract in PolishCelem publikacji jest zaprezentowanie wyników negocjacji nad budżetem UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej polityki rolnej. Autorzy wskazują na kolejne etapy ustalania budżetu, od propozycji Komisji Europejskiej w 2011r., kończąc na projekcie budżetu uzgodnionym na spotkaniu Rady Europejskiej w lutym 2013r. i grupy AGRIFISH w marcu 2013r., a następnie zatwierdzonym porozumieniem politycznym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w czerwcu 2013r. W tym kontekście, zostanie dokonana ocena nowego budżetu z punktu widzenia interesów polskiej gospodarki i polskiego rolnictwa.
DOIDOI:10.2478/manment-2014-0035
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-06-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?