Ochrona patentowa jako instrument strategiczny w działalności współczesnych przedsiębiorstw

Łukasz Wściubiak

Abstract

The main purpose of the patent system is to ensure protection of valuable technological knowledge and thus to provide incentives to creative effort and investment in R&D. However, patents are more intensively used by enterprises for various other strategic reasons, eg. attracting potential investors and partners, blocking competitors, generate licensing revenues or creating positive image of the company. As a result, the patent strategies of modern enterprises are becoming broader and more complex. The aim of this paper is to present opportunities and challenges related to the use of patent protection mechanisms as a strategic tool for modern enterprises. The study provides also a literature review on strategic use of patents and indicates the most promising directions for further research in this area.
Author Łukasz Wściubiak (WZ / KZAZP)
Łukasz Wściubiak,,
- KZAZP
Other language title versionsPatent Protection as a Strategic Tool for Modern Enterprises
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, ISSN 2391-9167, (B 9 pkt)
Issue year2016
No22
Pages237-247
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOchrona patentowa, Patenty, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie własnością intelektualną
Keywords in EnglishPatent protection, Patent, Corporation strategies, Management of intellectual property
Abstract in PolishZasadniczym celem systemu patentowego jest zapewnienie ochrony wartościowej wiedzy technologicznej, a tym samym stworzenie zachęty do podejmowania wysiłku twórczego oraz inwestowania w działalność B+R. Coraz częściej jednak patenty są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z różnych innych względów strategicznych, np. dla przyciągnięcia potencjalnych inwestorów i partnerów, blokowania konkurentów, generowania przychody ze licencji, czy też kreowania pozytywnego wizerunku firmy. W rezultacie strategie patentowe współczesnych przedsiębiorstw stają się coraz bardziej złożone. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem mechanizmów ochrony patentowej jako instrumentu strategicznego współczesnych przedsiębiorstw. W artykule dokonano także przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej problematyki strategicznego wykorzystania instrumentów ochrony patentowej oraz wskazano najbardziej obiecujące kierunki dalszych badań w tym obszarze.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?