Ekspozycja bodźca a progi postrzegania konsumentów (w świetle badania eye trackingowego)

Lilianna Nowak , Barbara Wąsikowska

Abstract

Along with the development of modern technologies more precise study of the consumer perception process becomes possible. The article has an empirical character. Considerations undertaken by authors concentrate on the exploratory dimension of consumer perception in the context of the stimulus exposure and perception thresholds. The main objective of analyses was an attempt to identify differences and regularities in perception, which can be helpful in building an effective marketing communication with consumers. Materials gathered from Polish and foreign literature sources and results of the eye tracking study constituted the ground for preparing this article. Presented research was carried out in October 2016 in Poznań. The essential criterion of analyses was gender of respondents. Presented key findings and conclusions have both cognitive, as well as pragmatic value.
Author Lilianna Nowak (WZ / KSM)
Lilianna Nowak,,
- Department of Marketing Strategies
, Barbara Wąsikowska - Szczecin University (USz)
Barbara Wąsikowska,,
-
Other language title versionsStimulus exposure and consumer perception thresholds (in the light of an eye tracking study)
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No348
Pages93-106
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish postrzeganie, konsumenci, eye tracking
Keywords in Englishperception, consumers, eye tracking
Abstract in PolishWraz z rozwojem nowoczesnych technologii możliwe staje się bardziej precyzyjne badanie procesu postrzegania konsumentów. Artykuł ma charakter empiryczny. Podjęte rozważania koncentrują się na eksploracyjnym wymiarze postrzegania konsumentów w kontekście ekspozycji bodźców i progów postrzegania. Celem analiz jest próba identyfikacji prawidłowości i różnic w postrzeganiu, które mogą być pomocne w kształtowaniu skutecznej komunikacji marketingowej z konsumentami. Podstawę do przygotowania artykułu stanowiły materiały zgromadzone z polskich i zagranicznych źródeł literaturowych oraz wyniki badania eye trackingowego, które wykonano w październiku 2016 r. w Poznaniu. Głównym kryterium, jakie uwzględniono podczas prac analitycznych, była płeć respondentów. Zaprezentowane wyniki i sformułowane wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_348/07.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?