Efekt aureoli i badanie czynników sukcesu organizacji

Kazimierz Krzakiewicz

Abstract

Our perception of business is biased and subject to illusion, with the so-called halo effect being the illusion that is most widely spread. There are a few forms of the halo effect. The inclination to assess individual features on the basis of a general perception is one of them. It is difficult for most people to independently evaluate individual features of an object, and consequently the object is evaluated as a whole. The mind creates and sustains a holistic and internally coherent picture of reality, and thus limits cognitive dissonance. The halo effect is not the only illusion that distorts our perception of business. However, it is the basic illusion. It is the "bottleneck" of the evaluation of reality, which is often accompanied by other cognitive errors, limiting the quality of the data obtained as well as the clarity of observation of factors that affect the results of companies and the effectiveness of their operation.
Autor Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Inne wersje tytułuThe halo Effect. Investigation of the Organization's Success Factors
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Nr359
Paginacja159-169
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimefekt aureoli
Streszczenie w języku polskimGłówną tezą opracowania jest twierdzenie, że nasze wyobrażenia na temat biznesu narażone są na iluzje, a najbardziej rozpowszechnioną z nich jest tzw. efekt aureoli. Przejawia się on m.in. skłonnością do oceny cech indywidualnych na podstawie ogólnego wrażenia. Większości ludziom trudności sprawia niezależna ocena poszczególnych cech obiektu i dlatego oceniają oni dany obiekt w całości. Umysł tworzy i podtrzymuje całościowy i niesprzeczny wewnętrznie obraz rzeczywistości, ograniczając dysonans poznawczy. Efekt aureoli powoduje "słabe miejsce" oceny rzeczywistości, któremu często towarzyszą inne błędy poznawcze, ograniczające jakość uzyskiwanych danych i jasność spojrzenia na czynniki wpływające na rezultaty i efektywność działalności firm.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?