Efekt aureoli i badanie czynników sukcesu organizacji

Kazimierz Krzakiewicz

Abstract

Our perception of business is biased and subject to illusion, with the so-called halo effect being the illusion that is most widely spread. There are a few forms of the halo effect. The inclination to assess individual features on the basis of a general perception is one of them. It is difficult for most people to independently evaluate individual features of an object, and consequently the object is evaluated as a whole. The mind creates and sustains a holistic and internally coherent picture of reality, and thus limits cognitive dissonance. The halo effect is not the only illusion that distorts our perception of business. However, it is the basic illusion. It is the "bottleneck" of the evaluation of reality, which is often accompanied by other cognitive errors, limiting the quality of the data obtained as well as the clarity of observation of factors that affect the results of companies and the effectiveness of their operation.
Author Kazimierz Krzakiewicz (WZ / KTOiZ)
Kazimierz Krzakiewicz,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsThe halo Effect. Investigation of the Organization's Success Factors
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No359
Pages159-169
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefekt aureoli
Abstract in PolishGłówną tezą opracowania jest twierdzenie, że nasze wyobrażenia na temat biznesu narażone są na iluzje, a najbardziej rozpowszechnioną z nich jest tzw. efekt aureoli. Przejawia się on m.in. skłonnością do oceny cech indywidualnych na podstawie ogólnego wrażenia. Większości ludziom trudności sprawia niezależna ocena poszczególnych cech obiektu i dlatego oceniają oni dany obiekt w całości. Umysł tworzy i podtrzymuje całościowy i niesprzeczny wewnętrznie obraz rzeczywistości, ograniczając dysonans poznawczy. Efekt aureoli powoduje "słabe miejsce" oceny rzeczywistości, któremu często towarzyszą inne błędy poznawcze, ograniczające jakość uzyskiwanych danych i jasność spojrzenia na czynniki wpływające na rezultaty i efektywność działalności firm.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?