Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Marcin Bielicki

Abstract

The issue presents the relationship between capital market and monetary policy. The event study methodology is used to assess the effects of reference interest rate changes in volume of trading on The Warsaw Stock Exchange. Special attention was paid to the study of literature, in which is shown the relationship between monetary policy and capital market. Based on these results show, there is no short-term relationship between the number of shares in trade and changes in reference interest rate.
Author Marcin Bielicki (WE / KTPiPP)
Marcin Bielicki,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsImpact Of Changes in Reference Interest Rate on the Voulme of Trading on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/1
Pages113-125
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka pieniężna, wolumen obrotów, rynek kapitałowy, analiza zdarzeń
Keywords in Englishmonetary policy, volume of trading, capital market, event studies
Abstract in PolishCelem opracowania jest ukazanie powiązań polityki pieniężnej i rynku kapitałowego. Wykorzystując analizę zdarzeń, podjęto próbę zidentyfikowania wpływu zmian referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono występowania krótkoterminowej zależności między liczbą akcji będących przedmiotem transakcji a decyzjami o zmianie referencyjnej stopy procentowej. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że polityka Narodowego Banku Polskiego jest dobrze antycypowana przez rynek.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/1-09
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/561.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?