Wykorzystanie instrumentów pochodnych a problem agencji

Agnieszka Stróżyńska-Szajek

Abstract

The aim of this article is a synthetic presentation of the relationships between the usage of derivatives and the agency problem occurring in companies, and also corporate governance level. The paper presents the systematics of mutual relations existing between the agency problem; the level of corporate governance and the use of derivatives depending on the actual motive of their use - hedging or speculation. The motivation for its purpose became ambiguous indications and counterposed interpretation of surveyed dependencies frequently observable in the studies conducted in the world. Author carried out literature studies In order to achieve the main objective of article, reviewing the published research. The value of the article is to point out the grounds on the basis of which we can make an attempt to transfer the theoretical and empirical indications to Polish economy.
Author Agnieszka Stróżyńska-Szajek (WZ / KFP)
Agnieszka Stróżyńska-Szajek,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsThe Use of Derivatives and Agency Problem
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t. 1
Pages565-573
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishTeoria agencji, Instrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem
Keywords in EnglishAgency theory, Derivatives, Risk management
Abstract in PolishCelem artykułu jest syntetyczna prezentacja zależności zachodzących pomiędzy wykorzystaniem instrumentów pochodnych oraz występującym w przedsiębiorstwach problemem agencji i poziomem nadzoru korporacyjnego. W przedstawionym artykule dokonano systematyki wzajemnych relacji występujących pomiędzy problemem agencji oraz nadzorem korporacyjnym a wykorzystaniem derywatów z uwzględnieniem rzeczywistego motywu ich wykorzystania - zabezpieczenia przed ryzykiem lub spekulacji. Motywacją do przyjęcia tak postawionego celu stała się zauważalna w przeprowadzanych na świecie badaniach niejednoznaczność wskazań oraz nierzadko przeciwstawna interpretacja badanych zależności. W celu realizacji głównych zamierzeń, przeprowadzono studia literaturowe, dokonując przeglądu literatury anglojęzycznej. Wartością artykułu jest wytyczenie podstaw, na gruncie których możliwa stałaby się próba przełożenia teoretycznych i empirycznych wskazań na badania polskich spółek.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-49
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-565.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?