Alianse otwartych innowacji jako nowa forma współpracy firm biofarmaceutycznych

Łukasz Puślecki , Michał Staszków

Abstract

The aim of this article is to analyze new forms of cooperation of biopharmaceutical companies based on the latest data from the ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals) and presented at international conferences "ASAP Annual Global Alliance Summit 2012 - Mastering the Art and Science of Alliance " in Las Vegas, "ASAP Annual Global Alliance Summit 2013 - Leadership. Performance. Value" in Orlando, as well as the ASAP 2012 BioPharma Conference in Cambridge and ASAP 2013 BioPharma Conference in Boston. In addition the examples of cooperation between companies, universities and research institutes in biotechnology sector in Poland are presented. The results of research carried out by ASAP show that modern large biopharma companies have in their portfolio from 20 to 40 concluded alliances with universities and research institutions. Biopharmaceutical companies are looking for new and innovative paths of development of new strategies to transfer their research processes and the development of new models of alliances. For this purpose, they use open innovation models as an additional means of developing new products. Thanks to the cooperation with universities in the framework of open innovation alliances biopharmaceutical companies can significantly reduce the risk, the cost of research programs, and above all increase the likelihood of better medical therapy for patients, through joint work with academic researchers on identifying disease mechanisms and the development of new drugs.
Author Łukasz Puślecki (WGM / KZM)
Łukasz Puślecki,,
- Department of International Management
, Michał Staszków (WGM / KZM)
Michał Staszków,,
- Department of International Management
Other language title versionsOpen innovation alliances as a new form of cooperation of biopharmaceutical companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No369, Cz. 2
Pages130-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbiopharma companies, biofarmacja, alians technologiczny, alians strategiczny, alians otwartych innowacji, klaster biotechnologiczny, park technologiczny, innowacja
Keywords in Englishbiopharma companies, biopharmacy, technology alliance, strategic alliance, open innovation alliance, biotechnological cluster, technology park, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza nowych form współpracy firm biofarmaceutycznych na podstawie najnowszych danych uzyskanych z ASAP (Association of Strategic Alliance Professionals). Dodatkowo zaprezentowane zostaną przykłady współpracy firm, uniwersytetów i instytutów badawczych w sektorze biotechnologicznym w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach ASAP wskazują, iż współczesne duże firmy biofarmaceutyczne (biopharma companies) mają w swoim portfelu od 20 do 40 aliansów zawartych z uniwersytetami i instytucjami badawczymi. Firmy biofarmaceutyczne, poszukując nowych ścieżek rozwoju innowacyjnego oraz nowych strategii do transferu ich procesów badawczych i rozwoju nowych modeli aliansów, coraz częściej stosują model otwartych innowacji jako dodatkowy środek rozwoju nowych produktów. Dzięki współpracy z uniwersytetami w ramach aliansów otwartych innowacji firmy biofarmaceutyczne mogą w istotny sposób zmniejszyć ryzyko, koszty programów badawczych, a przede wszystkim zwiększyć prawdopodobieństwo lepszej terapii leczniczej dla pacjentów, poprzez wspólne prace z badaczami akademickimi nad rozpoznaniem mechanizmów chorobowych i rozwojem nowych leków.
DOIDOI:10.15611/pn.2014.369.2.11
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-19)
Additional fields
Tytuł numeruPrzemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. Tom 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?