MM-estymacja w badaniu średnich przedsiębiorstw w Polsce

Grażyna Dehnel

Abstract

Most business surveys are conducted by using survey sampling. As we know, the population of enterprises is characterized by the presence of outliers. The use of classical methods of estimation may produce estimates that are very biased. One therefore looks for methods that will improve the precision of estimates. To deal with this problem, several alternative technique of estimation, less sensitive to outliers, have been proposed in the statistical literature. The aim of paper was to compare usefulness of MM-estimation - one of the robust regression methods- in the medium-sized businesses survey. In the study various approaches used in the MM-estimation will be analyzed. The assessments and conclusions we formulate on the basis of study relied on data from the DG1 survey.
Author Grażyna Dehnel (WIiGE / KS)
Grażyna Dehnel,,
- Department of Statistics
Other language title versionsMM-estimation in the medium-sized enterprises survey in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No426
Pages32-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregresja odporna, MM-estymacja, statystyka przedsiębiorstw, obserwacje odstające
Keywords in EnglishRobust regression, MM-estimation, business statistics, outliers
Abstract in PolishWiększość badań statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych jest prowadzona z wykorzystaniem metody reprezentacyjnej. Jak wiadomo, populacja przedsię-biorstw charakteryzuje się obecnością obserwacji odstających. Wykorzystanie klasycznych metod estymacji może prowadzić do wyników obarczonych dużym błędem. Poszukiwane są zatem metody, które pozwolą na podniesienie precyzji prowadzonych szacunków. W litera-turze przedmiotu zaproponowano wiele technik estymacji mniej wrażliwych na wartości odstające. Celem badania będzie próba praktycznego zastosowania jednej z nich - MM-estymacji - do badania średnich przedsiębiorstw. Analizie poddane zostaną różne podejścia stosowane w ramach MM-estymacji. Ocena i wnioski sformułowane zostaną na podstawie przy-kładu empirycznego opartego na danych rzeczywistych pochodzących z badania DG1.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.426.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33122&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?