Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD

Michał Burzyński

Abstract

The paper presents the quantification of the consequences of migration for the welfare of people living in the OECD countries. The results are obtained by simulating migration shocks using a general equilibrium model with endogenous wages and prices. Assuming imperfect substitution between low and high-skilled workers, as well as natives and foreigners, we get that actual immigration brings an increase in the real wages of low-skilled people and causes a decrease in the remuneration of high-skilled workers. Emigration has an opposite implication. The overall welfare impact of migration is decomposed into three sub-effects: the market size, nominal wage and productivity effects. The results of this paper provide quantitative arguments for the discussion about the costs and benefits of global migration.
Autor Michał Burzyński (WIiGE / KEM)
Michał Burzyński
- Katedra Ekonomii Matematycznej
Inne wersje tytułuThe Impact of Migration on Welfare in the OECD Countries
Tytuł czasopisma/seriiEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Nr1
Paginacja81-108
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimKraje OECD
Słowa kluczowe w języku angielskimOECD countries
Klasyfikacja ASJC2002 Economics and Econometrics
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono kwantyfikację skutków migracji dla dobrobytu społeczeństw w krajach OECD. Otrzymane wyniki są rezultatem symulacji szoków migracyjnych przeprowadzonej przy wykorzystaniu modelu równowagi ogólnej z endogenicznymi płacami i cenami. Przy założeniu niedoskonałej substytucji między nisko wykwalifikowanymi i wysoko wykwalifikowanymi oraz krajowymi i napływowymi pracownikami stwierdzono, że rzeczywista imigracja prowadzi do zwiększenia płac realnych nisko wykwalifikowanych osób i zmniejszenia płac realnych wysoko kwalifikowanych pracowników. Emigracja ma przeciwne skutki. Całkowity wpływ migracji na dobrobyt został zdekomponowany na trzy efekty: wielkości rynku zbytu, płacy nominalnej oraz produktywności. Przedstawione wyniki dostarczają ilościowych argumentów w dyskusji na temat korzyści i kosztów migracji w skali globalnej.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=1&strona=81&sw=1653
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.078; Impact Factor WoS: 2011 = 0.141 (2)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?