Wpływ migracji na dobrobyt w krajach OECD

Michał Burzyński

Abstract

The paper presents the quantification of the consequences of migration for the welfare of people living in the OECD countries. The results are obtained by simulating migration shocks using a general equilibrium model with endogenous wages and prices. Assuming imperfect substitution between low and high-skilled workers, as well as natives and foreigners, we get that actual immigration brings an increase in the real wages of low-skilled people and causes a decrease in the remuneration of high-skilled workers. Emigration has an opposite implication. The overall welfare impact of migration is decomposed into three sub-effects: the market size, nominal wage and productivity effects. The results of this paper provide quantitative arguments for the discussion about the costs and benefits of global migration.
Author Michał Burzyński (WIiGE / KEM)
Michał Burzyński,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsThe Impact of Migration on Welfare in the OECD Countries
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1
Pages81-108
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishKraje OECD
Keywords in EnglishOECD countries
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishW artykule przedstawiono kwantyfikację skutków migracji dla dobrobytu społeczeństw w krajach OECD. Otrzymane wyniki są rezultatem symulacji szoków migracyjnych przeprowadzonej przy wykorzystaniu modelu równowagi ogólnej z endogenicznymi płacami i cenami. Przy założeniu niedoskonałej substytucji między nisko wykwalifikowanymi i wysoko wykwalifikowanymi oraz krajowymi i napływowymi pracownikami stwierdzono, że rzeczywista imigracja prowadzi do zwiększenia płac realnych nisko wykwalifikowanych osób i zmniejszenia płac realnych wysoko kwalifikowanych pracowników. Emigracja ma przeciwne skutki. Całkowity wpływ migracji na dobrobyt został zdekomponowany na trzy efekty: wielkości rynku zbytu, płacy nominalnej oraz produktywności. Przedstawione wyniki dostarczają ilościowych argumentów w dyskusji na temat korzyści i kosztów migracji w skali globalnej.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2015&nr=1&strona=81&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.078; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?