Podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej

Marcin Spychała

Abstract

W niniejszym rozdziale najpierw omówiono teoretyczne aspekty pomocy publicznej, a następnie przedstawiono podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce. W dalszej części przeprowadzono badania empiryczne. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę opisową, ilościową oraz porównawczą. Dane statystyczne zaczerpnięto z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej udzielonej w Polsce, które są przekazywane do Komisji Europejskiej i stanowią podstawę unijnych opracowań pt. State Aid Scoreboard dostępnych w bazie danych Eurostat.
Autor Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała
- Katedra Finansów Publicznych
Paginacja89-100
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Sosnowski Michał (red.): Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-776-0, 124 s.
Słowa kluczowe w języku polskimpomoc publiczna, preferencje podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, Unia Europejska
Słowa kluczowe w języku angielskimstate aid, tax preferences, special economic zones, European Union
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?