Podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej

Marcin Spychała

Abstract

W niniejszym rozdziale najpierw omówiono teoretyczne aspekty pomocy publicznej, a następnie przedstawiono podatkowe formy pomocy publicznej w Polsce. W dalszej części przeprowadzono badania empiryczne. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę opisową, ilościową oraz porównawczą. Dane statystyczne zaczerpnięto z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat pomocy publicznej udzielonej w Polsce, które są przekazywane do Komisji Europejskiej i stanowią podstawę unijnych opracowań pt. State Aid Scoreboard dostępnych w bazie danych Eurostat.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Pages89-100
Publication size in sheets0.55
Book Sosnowski Michał (eds.): Problemy finansów w obliczu nowych wyzwań gospodarki, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-776-0, 124 p.
Keywords in Polishpomoc publiczna, preferencje podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, Unia Europejska
Keywords in Englishstate aid, tax preferences, special economic zones, European Union
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?