Polska polityka fiskalna i pieniężna a stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie

Eryk Łon

Abstract

The article was examined connections between Polish fiscal and monetary policies and rates of return on stock indexes listed on the Warsaw Stock Exchange. Bull market appears when monetary and fiscal policies are expansive. The bear market occurs w hen both policies are restrictive. In addition, macroeconomic policies based on expansive fiscal and monetary policies allow you to get above-average returns on the Polish stock market.
Author Eryk Łon (WE / KFP)
Eryk Łon,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsPolish Fiscal and Monetary Policies and the Rates of Return on the Selected StockiIn Dexes Listed on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages125-136
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpolityka fiskalna, polityka pieniężna, rynek akcji, stopa zwrotu
Keywords in Englishfiscal policy, monetary policy, stock market, rate of return
Abstract in PolishW artykule badano powiązania między polską polityką fiskalną i pieniężną a stopami zwrotu z indeksów giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Okazało się, iż hossie na rynku akcji sprzyjają ekspansywne polityki fiskalne i pieniężne. Bessa na rynku akcji występuje, gdy obie polityki - fiskalna i pieniężna - mają charakter restrykcyjny. Informacje makroekonomiczne oparte na łagodnych politykach fiskalnej i pieniężnej pozwalają uzyskać ponadprzeciętne stopy zwrotu z badanych indeksów giełdowych.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-125.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?