Poziom obserwacji zjawiska a współczesna ekonomia

Agnieszka Mrozińska

Abstract

Methodological issues of economics are a source of constant discussion of research approaches and methods. The desire to identify as precisely as possible the economic reality, and especially to construct the perfect method which could indicate with precision the future effects of present actions, resulting in multiplication of research approaches, none of which seems to be the ideal. The aim of this article is to draw attention to the importance of the level of observation of phenomena from the point of view of the process of aggregation in modern economic research and to award of a new research approach taking into account the complexity of the issue.
Author Agnieszka Mrozińska (WZ / KIiN)
Agnieszka Mrozińska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsThe Level of Phenomena Observations in Contemporary Economy
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/3
Pages65-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekonomia złożoności, poziom obserwacji zjawisk, problemy metodologiczne ekonomii, złożoność
Keywords in Englishcomplexity economics, level of phenomena observations, methodological problems of economics, complexity
Abstract in PolishProblemy metodologiczne ekonomii są źródłem ciągłych rozważań nad podejściami badawczymi i metodami, które te podejścia wykształcają. Chęć jak najdokładniejszego po-znania rzeczywistości gospodarczej, a szczególnie skonstruowania idealnej metody, która mogłaby z dużą precyzją wskazywać przyszłe efekty teraźniejszych działań, skutkuje mnożeniem podejść badawczych, z których żadne nie wydaje się być tym idealnym. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie poziomu obserwacji zjawisk z punktu widzenia procesu agregacji we współczesnych badaniach ekonomicznych oraz wyróżnienie nowego podejścia badawczego uwzględniającego zagadnienie złożoności.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/3-05
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3058/9901.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruProblemy współczesnej ekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?