The Rheological Characteristic of Oxidized Porous Starches Fortified with Fe 2+ Ions

Joanna Le Thanh-Blicharz , Hanna Śmigielska , Agnieszka Makowska , Jacek Lewandowicz , Zuzanna Malyszek

Abstract

The process of porous starch preparation is based on a method of dehydration of retrograded starch paste. Such obtained physically modified starch is characterized by low bulk density and high surface area reaching the value of 100 m2/g. Increasing the area of sorption of starch can significantly increase the usefulness of starch in process of food fortification. Therefore the aim of the work was to evaluate the effect of iron (II) ions on rheological properties of oxidized porous potato starch. The experimental material consisted of oxidized porous starches of potato origin with two different degrees of substitution. Adsorption of iron (II) sulfate was performed in suspension at temperature of 50°C and concentration of 20 mg of ion per 1 g of starch. Determination of iron adsorbed on starch was performed with SpectrAA 800 atomic absorption spectrometer (Varian). Pasting properties were determined for 5% starch suspensions with RVA-TecMaster (Perten Instruments). Rheological properties of starch pastes were studied using RotoVisco1 rheometer (Haake) equipped with Z20 sensor. Moreover color obtained starch preparations was determined using Chroma Meter CR-310 (Minolta). The adsorption efficiency of iron on mildly oxidized porous starch was significantly higher than its non-porous counterpart. On the contrary to highly oxidized porous starch which absorbed less iron than its non-porous counterpart. As a result of physical modification rheological properties of porous starches have significantly changed, especially viscosity and pasting characteristics.
Author Joanna Le Thanh-Blicharz - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Joanna Le Thanh-Blicharz,,
-
, Hanna Śmigielska (WT / KPPJ)
Hanna Śmigielska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Agnieszka Makowska
Agnieszka Makowska,,
-
, Jacek Lewandowicz (UEP)
Jacek Lewandowicz,,
- Poznań University of Economics and Business
, Zuzanna Malyszek - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie
Zuzanna Malyszek,,
-
Pages59-68
Publication size in sheets0.5
Book Juś Krzysztof, Jasnowska-Małecka Joanna, Bińczak Olga (eds.): Current Trends In Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, 2015, University of Economics and Business. Faculty of Commodity Sciences, ISBN 978-83-938018-8-6, 203 p.
Keywords in Polishskrobia porowata, skrobia utleniona, fortyfikacja, żelazo
Keywords in Englishporous starch, oxidized starch, fortification, iron
Abstract in PolishProces otrzymywania skrobi porowatej opiera się na metodzie odwodnienia zretrogradowanego kleiku skrobiowego. Otrzymana w taki sposób skrobia modyfikowana fizycznie cechuje się niską gęstością nasypową oraz dużą powierzchnią sięgającą do 100 m2/g. Zwiększenie powierzchni sorpcji skrobi może znacząco wpłynąć na jej przydatność do wykorzystania w procesie wzbogacania żywności, dlatego celem pracy była ocena wpływu jonów żelaza(II) na właściwości reologiczne porowatej utlenionej skrobi ziemniaczanej. Materiał do badań stanowiły handlowe skrobie utlenione o dwóch różnych stopniach podstawienia - Budyniowa oraz Lubox. Adsorpcję siarczanu(VI) żelaza(II) prowadzono w zawiesinie w temperaturze 50°C w układzie zawierającym 20 mg żelaza na 1 g skrobi. Zawartość zaadsorbowanego żelaza określono z użyciem atomowej spektroskopii absorpcyjnej (Varian SpectrAA 800). Przebieg kleikowania zbadano za pomocą wiskografu RVA-TecMaster (Perten Instruments). Właściwości reologiczne kleików skrobiowych zbadano za pomocą reometru rotacyjnego RotoVisco1 (Haake). Barwę otrzymany preparatów skrobi fortyfikowanej określono z użyciem kolorymetru CR-310 (Minolta). Zdolność do adsorpcji żelaza na słabo utlenionej skrobi porowatej była znacząco większa w stosunku do produktu handlowego. Jednak w przypadku wysoko podstawionej skrobi skrobia porowata była gorszym adsorbentem. W wyniku adsorpcji jonów żelaza oraz modyfikacji fizycznej poprzez wprowadzenie mikroporów znaczącej zmianie ulegały właściwości reologiczne badanych skrobi. W szczególności lepkość oraz charakterystyka kleikowania.
URL http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161012/b4a625396554951006/5-lee-thanh-blicharz-j-et-al-the-rheological-characteristic.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?