Zmiany rynkowych stawek dzierżawy gruntów na wybrane cele w Poznaniu w latach 2004-2013

Maria Trojanek , Radosław Trojanek

Abstract

Przedmiotem rozważań w opracowaniu są zmiany stawek rynkowych dzierżawy gruntów udostępnianych na określone cele: kioski i pawilony, garaże oraz parkingi w Poznaniu (strefa śródmiejska i centralna). Inne warunki zapisane w umowach, ze względu na niemożność ich rozpoznania, nie stanowią przedmiotu rozważań. Z rozważań wyłączono także stawki dzierżawy gruntów na omawiane cele, ale stanowiące własność podmiotów publicznych. Zatem zakres przedmiotowy rozważań dotyczy stawek rynkowych dzierżawy gruntów stanowiących własność prywatną, zaś zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2013. Charakterystykę stawek czynszu zgodnie z celem dzierżawy przeprowadzono dla każdej grupy na podstawie podstawowych miar statystycznych (średnie, minimalne i maksymalne poziomy, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności) oraz wyliczonych indeksów rynkowych stawek dzierżawy (nominalnych i realnych) i procentowych zmian tych stawek rok do roku (r/r).
Author Maria Trojanek (WZ / KIiN)
Maria Trojanek,,
- Department of Investment and Real Estate
, Radosław Trojanek (WZ / KM)
Radosław Trojanek,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsChanges of Market Lease Rates for Land Used for Selected Purposes in Poznań in the Period 2004-2013
Journal seriesBiuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2014
No4
Pages25-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek mieszkaniowy
URL https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?