Does timing matter for the determinants of IPO short-term returns? Evidence from the top emerging markets

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The study examined the short-term price behavior of initial public offerings (IPOs) of equities listed on the top emerging market exchanges during the period from 2005 to 2012. We investigated whether underpricing could be explained with models based on stakeholder rationality and those concerning behavioral factors. There were extremely high initial, two- and four-week returns in the three top emerging markets during the sample period. The results documented the existence of significant differences in IPO short-term returns between initial equity issues offered in hot- versus cold-and-neutral markets. It was also found that the amount of money left on the table during initial public offerings was related most to the uncertainty, signaling and timing proxies. The study showed that the explanations for high initial returns were, to some extent, influenced by IPO timing.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsCzy teoria wyczucia rynku wyjaśnia krótkookresową reakcję cenową towarzyszącą emisjom IPO? Doświadczenia największych rynków wschodzących
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
No1
Pages39-56
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish pierwotne emisje akcji, underpricing, asymetria informacji, teoria market timing
Keywords in Englishinitial public offerings, underpricing, information asymmetry, signalling
Abstract in PolishBadania, których rezultaty zawiera opracowanie koncentrowały się wokół oceny krótkookresowej reakcji cenowej następującej po debiucie giełdowym (IPO). Próba badawcza obejmowała spółki dokonujące pierwotnej emisji akcji na jednym z trzech głównych rynków wschodzących w okresie 2005–2012. Celem artykułu było wyjaśnienie, czy krótkoterminowe niedoszacowanie cen akcji debiutujących spółek można wyjaśnić odwołując się do modeli opartych na racjonalności czy na aspektach behawioralnych. W okresie badawczym dla ofert dokonywanych na głównych rynkach wschodzących zaobserwowano wysoki poziom krótkoterminowych stóp zwrotu. Odnotowano również istotne statystycznie różnice w poziomie stóp zwrotu w podokresach wyróżnionych ze względu na koniunkturę rynkową. Z badań wynika również, iż krótkookresowa reakcja cenowa towarzysząca debiutom giełdowym była związana z poziomem niepewności, czynnikami odnoszącymi się do sygnalizacji oraz do teorii wyczucia rynku (market timing).
DOIDOI:10.18778/0208-6021.310.04
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/509/423
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-24)
Additional fields
Tytuł numeruNeoclasical and Behavioral Finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?