Emisja komunikatów o działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności a wartość dla akcjonariuszy

Dawid Szutowski , Piotr Ratajczak

Abstract

The purpose of the study was to determine the relationships between the companies' announcements on corporate social responsibility and their shareholder value. The research relied on abnormal returns achieved by the firms as a result of the press releases concerning various types of social responsibility activities. The sample encompassed 40 press releases of the three companies listed on the London Stock Exchange (Reckitt Benckiser Group, LG Electronics, Electrocomponents) over the period of 2010-2015. These companies represented respectively very high, high and medium level of CSR involvement. A positive correlation between corporate social responsibility activities and shareholder value was found, however the strength and direction of the relationship may vary depending on the type of activity. The research delivered in the study will enable managers to intentionally choose and communicate these types of social responsibility activities that contribute to the increase of shareholder value the most.
Author Dawid Szutowski (WZ / KCAFiW)
Dawid Szutowski,,
- KCAFiW
, Piotr Ratajczak (WZ / KCAFiW)
Piotr Ratajczak,,
- KCAFiW
Other language title versionsThe Relation Between Corporate Social Responsibility Activities' Announcements and Shareholder Value
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No437
Pages436-446
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, CSR, zrównoważony rozwój, wartość przedsiębiorstwa
Keywords in Englishcorporate social responsibility, CSR, sustainable development, shareholder value
Abstract in PolishCelem opracowania jest ustalenie zależności występujących pomiędzy emisją komunikatów o działaniach społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa a wartością dla akcjonariuszy. Przedmiotem badania były ponadprzeciętne stopy zwrotu osiągane przez rozpatrywane przedsiębiorstwa w wyniku emisji komunikatów dotyczących różnych typów działań społecznie odpowiedzialnych. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 40 ogłoszeń wyemitowanych w latach 2010-2015 przez trzy przedsiębiorstwa notowane na londyńskiej giełdzie (London Stock Exchange): Reckitt Benckiser Group, LG Electronics, Electrocomponents. Przedsiębiorstwa te reprezentują kolejno bardzo wysoki, wysoki i średni poziom zaangażowania w działalność społecznie odpowiedzialną. Ustalono, iż występuje pozytywna zależność pomiędzy komunikatami o działaniach społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa a wartością dla akcjonariuszy, przy czym siła i kierunek zależności może się różnić ze względu na typ działania. Badania zapoczątkowane w opracowaniu pozwolą przedsiębiorstwom na świadome podejmowanie i komunikowanie tych rodzajów działań społecznie odpowiedzialnych, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.437.42
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33671&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?