Ronald Harry Coase, 1910-2013

Jacek Jastrzębski , Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Abstract

British Nobel Prize-winning economist Ronald Harry Coase, the founder of the transaction cost theory, died on Sept. 2, 2013. Born in 1910 near London, Coase grew up, studied and then taught at a number of prestigious universities in Britain before moving to the United States in the 1950s. He is recognized to be the father of the transaction cost theory and an economist who managed to combine economics and law - two co-existing but not necessarily overlapping areas. His most famous publications included The Nature of the Firm from 1937 and The Problem of Social Cost from 1960. They raise two fundamental questions: "Why do companies exist? and "How to resolve the problem of externalities?" Coase will be remembered by economic history as a man who was not afraid to ask difficult questions, challenge traditional solutions and look for new answers. At the same time, he was well aware of his own imperfections. The article summarizes Coase's achievements and outlines his most well known and influential work and concepts. The authors based their research on a literature review focusing on the influence Coase's work had on different research areas - from the transaction cost theory and its impact on sector and company analysis to the issue of social cost and the discussion of its economic and ethical impact, to monopoly theory. Coase won the Nobel Prize for his work in economics in 1991.
Autor Jacek Jastrzębski (ADM / )
Jacek Jastrzębski
- Centrum Edukacji Menedżerskiej
, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska (WGM / KKM)
Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
- Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Inne wersje tytułuRonald Harry Coase, 1910-2013
Tytuł czasopisma/seriiGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Rok wydania2014
Nr3
Paginacja155-166
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimRonald Harry Coase, Nowa Ekonomia Instytucjonalna, Teoremat Coase'a
Streszczenie w języku polskim2 września 2013 roku zmarł Ronald Harry Coase, brytyjski ekonomista, twórca teorii kosztów transakcyjnych. Jego prace z zakresu nauk ekonomicznych zostały w 1991 r. nagrodzone przez Bank Szwecji nagrodą im. Alfreda Nobla. Urodzony w 1910 r. koło Londynu wychował się, uczył, a następnie wykładał w prestiżowych uniwersytetach. Jest uważany za ojca kosztów transakcyjnych, ekonomistę, któremu udało się połączyć ekonomię i prawo - dwie dziedziny współistniejące, ale nie zawsze współzależne. Do jego najbardziej znanych dzieł należą The Nature of the Firm z 1937 r. oraz The Problem of Social Cost z 1960 r., w których porusza dwa fundamentalne pytania - dlaczego istnieją firmy i jak rozwiązać problem efektów zewnętrznych. Coase zapisał się w historii ekonomii jako człowiek, który nie bał się zadawać trudnych pytań, kwestionować utartych rozwiązań, szukać na nie nowych odpowiedzi, ale równocześnie akceptować swoich niedoskonałości. Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne zaprezentowanie dorobku Noblisty oraz krótkie omówienie najbardziej przełomowych dzieł i koncepcji, które prezentował. Autorzy oparli się na przeglądzie literatury krajowej i zagranicznej, koncentrując się na wpływie, jaki Coase wywarł na różne obszary nauki - od stworzenia teorii kosztów transakcyjnych i jej wykorzystania w analizie sektora i internacjonalizacji przedsiębiorstw, postawienia problemu kosztów społecznych i dyskusji nad ich ekonomicznym i etycznym wymiarem, w końcu po analizę dynamiki sytuacji monopolistów.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-10-12)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?