Wyrównywanie dochodów gmin warunkiem ich zrównoważonego rozwoju?

Sławomira Kańduła

Abstract

Sustainable local development can be funded with municipalities' own fiscal revenues. However, municipalities vary in terms of their income generating capacities, so their own revenues and expenditures on their own tasks per capita also differ significantly. Excessive differences between local self-government units have a negative impact on the sustainable development of a country. Therefore, state authorities can establish a fiscal equalization mechanism. A study of municipalities in the Wielkopolska region proved that the general subsidy reduces the discrepancies in the revenues of municipalities by over 60% and thus increases the possibility of municipalities financing the tasks undertaken in order to actualize the idea of sustainable local development.
Author Sławomira Kańduła (WE / KFP)
Sławomira Kańduła,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsEqualising the Income of Municipalities as a Precondition of their Sustainable Development?
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No5
Pages103-122
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polish rozwój zrównoważony, dochody podatkowe, subwencja ogólna, województwo wielkopolskie
Keywords in Englishsustainable development, tax revenues, general subsidy, the Wielkopolska region
Abstract in PolishZrównoważony rozwój lokalny może być finansowany z dochodów własnych gmin, w tym o charakterze podatkowym. Gminy mają jednak różną zdolność dochodową, więc powstają między nimi różnice w wysokości dochodów własnych i wydatków na zadania własne, w przeliczeniu na mieszkańca. Nadmierne różnice są niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju kraju, dlatego organy państwa ustanowiły mechanizmy wyrównywania fiskalnego. W badaniu gmin województwa wielkopolskiego dowiedziono, że subwencja ogólna zmniejsza zróżnicowanie dochodów gmin o ponad 60%, a tym samym zwiększa możliwości finansowania przez nie zadań podejmowanych w celu urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju lokalnego.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.5.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_kandula.pdf
Languagepl polski
File
07_kandula.pdf 492.98 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?