Wykorzystanie zasobów cyfrowych w oświacie

Jan Fazlagić

Abstract

Digital resources appear in increasing numbers in Polish primary and secondary classrooms. Questions about the effectiveness of such resources and the intensity of their application by Polish teachers remain to be posed. It is not the resources themselves, however, which are likely to make a difference to student learning outcomes, but the extent to which those resources are used by the teachers as well as the teachers' skills in applying them in every day work at schools. This paper includes some findings from a study conducted among Polish teachers regarding the application of digital resources, with special emphasis on the development of innovation skills.
Autor Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić
- Katedra Badań Rynku i Usług
Inne wersje tytułuApplication of digital repositories in K-12 education
Tytuł czasopisma/seriie-mentor, ISSN 1731-6758, e-ISSN 1731-7428, (B 15 pkt)
Rok wydania2018
Nr1 (73)
Paginacja10-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzasoby cyfrowe, oświata
Streszczenie w języku polskimPopularność zasobów cyfrowych w polskich szkołach rośnie z każdym rokiem. Tym samym pojawiają się pytania dotyczące efektywności oraz intensywności ich wykorzystania. Same zasoby cyfrowe nie mogą przyczynić się do poprawy wyników nauczania - liczy się stopień ich wykorzystania przez nauczycieli oraz umiejętności dotyczące wykorzystania tego typu zasobów w codziennej pracy. W niniejszym opracowaniu zawarto wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich nauczycieli, dotyczącego wykorzystania zasobów cyfrowych - ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój kompetencji proinnowacyjnych. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania przeprowadzonego w ramach realizacji ekspertyzy "Szkoła dla Innowatora" dla Ministerstwa Rozwoju RP w 2017 r.
URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/73/id/1334
Językpl polski
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?