Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań

Natalia Piechota , Piotr Zmyślony

Abstract

In their article, the authors included results of research on internationalisation of the tourist function of the ten biggest cities in Poland. Based on the statistical breakdown published by the CSO and other institutions, there is set up a ranking arranging the said cities by the degree of internationalisation of their tourist function, what allowed carrying out an advanced cluster analysis with the use of the Ward's method. Clusters are a context of the analysis of competitiveness of the cities in question in the international market for meetings. The surveys show that competition in the market for meetings takes place, first of all, between the towns and cities with a similar level of internationalisation of the tourist function, and this concerns the towns of the second- and third-rate importance in the structure of global towns.
Autor Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota
- Katedra Turystyki
, Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony
- Katedra Turystyki
Inne wersje tytułuSimilarity of Towns and Cities in Terms of the Nature of Internationalisation of the Tourist Function and the Competitive Potential of the Meeting Industry
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 1509-3670, [2084-4689], (B 8 pkt)
Rok wydania2015
Nr40
Paginacja94-106
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskiminternacjonalizacja funkcji turystycznej, miasta, analiza skupień, Polska, przemysł spotkań
Słowa kluczowe w języku angielskiminternationalisation of the tourist function, towns and cities, cluster analysis, Poland, industry of meetings
Streszczenie w języku polskimW artykule zawarto wyniki badania internacjonalizacji funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski. Na podstawie zestawień statystycznych publikowanych przez GUS oraz inne instytucje stworzono ranking porządkujący wyżej wymienione miasta według stopnia umiędzynarodowienia ich funkcji turystycznej, co pozwoliło przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę skupień przy wykorzystaniu metody Warda. Skupienia stanowią kontekst analizy konkurencyjności badanych miast na międzynarodowym rynku spotkań. Z badań wynika, że konkurencja na rynku spotkań zachodzi przede wszystkim między miastami cechującymi się podobnym poziomem umiędzynarodowienia funkcji turystycznej, przy czym dotyczy to miast o znaczeniu drugo- lub trzeciorzędnym w strukturze miast światowych.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)8
PunktacjaPunktacja MNiSW = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?