Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań

Natalia Piechota , Piotr Zmyślony

Abstract

In their article, the authors included results of research on internationalisation of the tourist function of the ten biggest cities in Poland. Based on the statistical breakdown published by the CSO and other institutions, there is set up a ranking arranging the said cities by the degree of internationalisation of their tourist function, what allowed carrying out an advanced cluster analysis with the use of the Ward's method. Clusters are a context of the analysis of competitiveness of the cities in question in the international market for meetings. The surveys show that competition in the market for meetings takes place, first of all, between the towns and cities with a similar level of internationalisation of the tourist function, and this concerns the towns of the second- and third-rate importance in the structure of global towns.
Author Natalia Piechota (WGM / KT)
Natalia Piechota,,
- Department of Tourism
, Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
Other language title versionsSimilarity of Towns and Cities in Terms of the Nature of Internationalisation of the Tourist Function and the Competitive Potential of the Meeting Industry
Journal seriesZeszyty Naukowe Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 1509-3670, [2084-4689], (B 8 pkt)
Issue year2015
No40
Pages94-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinternacjonalizacja funkcji turystycznej, miasta, analiza skupień, Polska, przemysł spotkań
Keywords in Englishinternationalisation of the tourist function, towns and cities, cluster analysis, Poland, industry of meetings
Abstract in PolishW artykule zawarto wyniki badania internacjonalizacji funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski. Na podstawie zestawień statystycznych publikowanych przez GUS oraz inne instytucje stworzono ranking porządkujący wyżej wymienione miasta według stopnia umiędzynarodowienia ich funkcji turystycznej, co pozwoliło przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę skupień przy wykorzystaniu metody Warda. Skupienia stanowią kontekst analizy konkurencyjności badanych miast na międzynarodowym rynku spotkań. Z badań wynika, że konkurencja na rynku spotkań zachodzi przede wszystkim między miastami cechującymi się podobnym poziomem umiędzynarodowienia funkcji turystycznej, przy czym dotyczy to miast o znaczeniu drugo- lub trzeciorzędnym w strukturze miast światowych.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?