Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The aim of this article is to present the conclusions from an analysis of the reliability of integrated reporting in the light of the strategic-information paradigm of accounting. The study presents reliability as a qualitative attribute of the information presented in integrated reports expected by company stakeholders, as well as attempting to analyse its significance with regard to presenting financial and non-financial data. The article shows the reliability of the information in the light of international standards regulating integrated reporting, and indicates the need for enhancing and verifying it. The paper presents the author's approach to increasing the reliability of integrated reporting through including social responsibility management accounting in the implementation of a corporate social responsibility policy, which promotes the transparent communication of information on the current and future economic, environmental and social potential of the enterprise. The article presents an analysis of the role of the accounting system in meeting the information needs of the stakeholders of a socially responsible company through the use of integrated reports. To achieve the objectives of the article appropriate research methods were used; including, in particular, a critical analysis of the scientific literature, the method of analogy and the a priori method of reasoning. The article is axiomatic in terms of the use of the basic assumptions of accounting theory.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsReliability of Integrated Reports in the Light of the Strategic-Information Paradigm of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages191-204
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishSprawozdawczość zintegrowana, Rachunkowość, Społeczna odpowiedzialność, Raportowanie, Sprawozdawczość
Keywords in EnglishIntegrated reporting, Accounting, Social Responsibility, Reporting, Reporting
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wniosków z analizy wiarygodności raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Opracowanie przedstawia wiarygodność jako cechę jakościową informacji raportu zintegrowanego oczekiwaną przez interesariuszy przedsiębiorstwa, stanowiąc przy tym próbę analizy jej znaczenia w obliczu prezentacji danych finansowych i niefinansowych. Opracowanie ukazuje cechę (zasadę) wiarygodności w świetle międzynarodowych standardów normalizujących raportowanie zintegrowane, wskazujących na potrzebę jej zwiększania i weryfikacji. Opracowanie przedstawia autorskie podejście zwiększania wiarygodności raportowania zintegrowanego poprzez włączenie w realizację polityki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zarządczej rachunkowości odpowiedzialności społecznej, wspierającej transparentną komunikację informacji o dotychczasowym i przyszłym potencjale ekonomiczno-środowisko-społecznym przedsiębiorstwa. Opracowanie służy analizie roli systemu rachunkowości w zaspakajaniu potrzeb informacyjnych interesariuszy przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie za pomocą raportu zintegrowanego. W realizacji celów opracowania wykorzystano adekwatne metody badawcze, w tym w szczególności krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego oraz metodę analogii. Opracowanie ma charakter aksjomatyczny w zakresie wykorzystania podstawowych założeń teorii rachunkowości.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/13_zyznarska-dworczak.pdf
Languagepl polski
File
13_zyznarska-dworczak.pdf 1.54 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*21 (2020-06-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?