Libertariański paternalizm, zielony marketing i neuronauka jako filary zrównoważonego rozwoju

Ewelina M. Marek , Ewa Jerzyk

Abstract

Libertarian paternalism and green marketing create a solid set of incentives and conditions that help consumers make better decisions. Thanks to them, consumers can contribute to sustainable development which is so important in today’s era of combating environmental pollution and the greenhouse effect. In the article, we present the definitions of both concepts and show how they relate to the consumer and support their pro-ecological consumption behaviour. We also draw attention to modern knowledge in the field of neuroscience which may influence the effectiveness of activities in the area of libertarian paternalism and green marketing. The article is of the review and conceptual nature.
Author Ewelina M. Marek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewelina M. Marek,,
-
, Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsLibertarian Paternalism, Green Marketing and Neuroscience as Pillars of Sustainable Development
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom I
Pages200-209
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish libertariański paternalizm, zielony marketing, zrównoważony rozwój, neuronauka, proces decyzyjny konsumenta
Keywords in English libertarian paternalism, green marketing, sustainable development, neuroscience, consumer decision-making process
Abstract in PolishLibertariański paternalizm i zielony marketing tworzą solidny zestaw bodźców i uwarunkowań, które pomagają konsumentom podejmować lepsze decyzje. Dzięki nim konsumenci mogą przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, który jest tak bardzo ważny w dzisiejszej dobie walki z zanieczyszczeniem środowiska i dającym się we znaki efektem cieplarnianym. W artykule przedstawiono definicje obu pojęć i pokazano, w jaki sposób odnoszą się do konsumenta i wspomagają jego proekologiczne zachowania konsumpcyjne. Zwrócono również uwagę na nowoczesną wiedzę z zakresu neuronauki, która może wpływać na większą skuteczność działań w obszarze libertariańskiego paternalizmu i zielonego marketingu. Celem artykułu jest wskazanie możliwości, jakie daje neuronauka do podjęcia współpracy rządu i przedsiębiorstw prywatnych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter przeglądowy i koncepcyjny.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-94050300-fe12-420f-a64c-c17460756c6a/c/IBRKK-handel_wew_4-1-2018-200-209.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?