Nieadekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w procesie stabilizacji makroekonomicznej w strefie euro

Zuzanna Urbanowicz

Abstract

The article examines the single monetary policy of the European Central Bank (ECB) in terms of whether it meets the stabilization needs of eurozone member states. The analysis indicates that, during the latest economic downturn in the euro area, the bank’s single monetary policy was not equally suited to the needs of individual economies. According to the author, the recent economic downturn exacerbated imbalances in euro- -area member economies and raised concerns about the stability of the whole group. Due to differences in the economic situation of member states and diverse adjustment mechanisms, the ECB’s single monetary policy varied in effectiveness in terms of macroeconomic stability, the author argues. According to Urbanowicz, the eurozone crisis has demonstrated that there is a strong relationship between the stability of individual member states and the stability of the entire group. Another conclusion is that the ECB’s anti-crisis measures reduced the probability of a collapse of the eurozone. However, the ECB cannot solve all the structural economic problems in the euro zone on its own, Urbanowicz says. The key to a successful monetary union in Europe is chiefly in the hands of national governments, she adds, concluding that ultimate success depends on their economic policies and their ability to carry out difficult structural reforms.
Author Zuzanna Urbanowicz (WT / KKG)
Zuzanna Urbanowicz,,
- Department of Business Activity
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4
Pages5-25
Publication size in sheets0.9
Keywords in PolishEuropejski Bank Centralny, nieadekwatność jednolitej polityki pieniężnej, stabilizacja makroekonomiczna, strefa euro
Keywords in English: European Central Bank, single monetary policy, macroeconomic stabilization, eurozone
Abstract in PolishZałamanie koniunktury gospodarczej w strefie euro pogłębiło istniejącą nierównowagę na poziomie gospodarek członkowskich i wywołało obawy o stabilność całego ugrupowania. Celem artykułu jest analiza zagadnienia nieadekwatności jednolitej polityki pieniężnej do stabilizacyjnych potrzeb członków heterogenicznej unii walutowej na przykładzie polityki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i strefy euro od początku jej funkcjonowania. Artykuł ma charakter teoretyczny. Przytoczone wyniki badań wskazały, że jednolita polityka pieniężna EBC nie była w jednakowym stopniu dopasowana do potrzeb każdego z krajów strefy euro. Niejednorodna sytuacja gospodarcza państw – członków strefy euro oraz niejednakowa sprawność funkcjonujących w nich mechanizmów dostosowawczych zdają się różnicować skuteczność jednolitej polityki pieniężnej EBC w zakresie kształtowania stabilizacji makroekonomicznej na poziomie całej strefy euro oraz na poziomie każdej z gospodarek. Wydaje się zatem, że podstawę pełnej oceny stabilizacyjnego oddziaływania jednolitej polityki pieniężnej powinna stanowić obserwacja stanu koniunktury na obu wymienionych poziomach analizy. Kryzys w strefie euro uświadomił istnienie silnego związku między stabilnością poszczególnych krajów członkowskich a stabilnością całego ugrupowania. Antykryzysowe działania EBC zmniejszyły prawdopodobieństwo rozpadu strefy euro, niemniej jednak, EBC nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać wszystkich problemów gospodarczych o charakterze strukturalnym w strefie euro. Zagwarantowanie pomyślnego funkcjonowania strefy euro pozostaje raczej w gestii krajowych rządów i zależy od kierunku nadawanego przez ich politykę gospodarczą i zdolności do przeprowadzenia trudnych reform strukturalnych.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2015_04_01.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?