Preparation and Estimation of Antiradical Properties of Different Extracts from Powdered Barley (Hordeum vulgare L.) Grass

Justyna Kiewlicz , Paulina Malinowska

Abstract

The increased promotion of healthy lifestyle associated with prevention of civilization diseases contributes to development of interest in food rich in bioactive compounds. Young green leaves of barley are considered as abundant source of important microelements, provitamins, vitamins and natural antioxidants. The literature data have been shown that barley grass contains significant amounts of flavonoids, chlorophyll, folate, pantothenic acid, vitamins B1, B2, B6 and E. The a im o f t his s tudy was t o c ompare f ive solvent s ystems a t ambient temperature for their extraction efficacies of antioxidants from powdered young barley grass. The used solvents were water (W), methanol (M), ethanol (E), 3:7 water - ethanol mixture (WE), and 2:1 water - propylene glycol mixture (WG). The total phenolic content and antiradical activity were determined. The total phenolic content was significantly greatest for both 3:7 water - ethanol (5.03±0.03 mg GAE/g d.m.) and 2:1 water - propylene glycol (5.29±0.18 mg GAE/g d.m.) antioxidant extracts from powdered barley grass. These extract exhibit also the highest antiradical activity. Therefore 3:7 water - ethanol mixture and 2:1 water - propylene glycol mixture are the most recommended solvents to prepare antioxidant extracts from young barley grass.
Author Justyna Kiewlicz (WT / KTiAI)
Justyna Kiewlicz,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Paulina Malinowska (WT / KTiAI)
Paulina Malinowska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsOtrzymywanie i badanie właściwości przeciwrodnikowych różnych ekstraktów ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2017
No3 (52)
Pages69-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekstrakty z młodego jęczmienia, aktywność przeciwutleniająca, całkowita zawartość związków fenolowych, właściwości przeciwrodnikowe
Keywords in Englishyoung barley grass extracts, antioxidant activity, total phenolic content, antiradical properties
Abstract in PolishWzmożona promocja zdrowego stylu życia związana z profilaktyką chorób cywilizacyjnych przyczynia się do wzrostu zainteresowania żywnością bogatą w składniki bioaktywne. Zielone liście młodego jęczmienia są postrzegane jako doskonałe źródło ważnych mikroelementów, prowitamin, witamin i naturalnych przeciwutleniaczy. Dane literaturowe wskazują, że trawa jęczmienna zawiera znaczne ilości flawonoidów, chlorofilu, kwasu foliowego, kwasu pantotenowego, witamin B1, B2, B6 i E. Celem pracy było porównanie pięciu układów rozpuszczalników pod względem ich skuteczności podczas ekstrakcji przeciwutleniaczy ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Do ekstrakcji wykorzystano: wodę (W), metanol (M), etanol (E), mieszaninę woda-etanol 3:7 i woda-glikol propylenowy 2:1. Oznaczono całkowitą zawartość związków fenolowych oraz właściwości przeciwrodnikowe w teście z rodnikiem DPPH•. Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych była istotnie najwyższa w ekstraktach woda-etanol 3:7 (5.03±0.03 mg GAE/g d.m.) oraz woda-glikol propylenowy 2:1 ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia (5.29±0.18 mg GAE/g d.m.). Ekstrakty te wykazały również najwyższą aktywność przeciwrodnikową. Z tego powodu mieszanina woda-etanol 3:7 i mieszanina woda-glikol propylenowy 2:1 są najbardziej zalecane do ekstrakcji przeciwutleniaczy ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia.
DOIDOI:10.19202/j.cs.2017.03.07
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/index.php/pl/numer-tpj-3/198-2017/numer-3-52-2017/559-otrzymywanie-i-badanie-wlasciwosci-przeciwrodnikowych-roznych-ekstraktow-ze-sproszkowanych-lisci-mlodego-jeczmienia
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?