Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW

Joanna Lizińska , Leszek Czapiewski

Abstract

The research sample covers non-financial initial public offerings (IPOs) on the Warsaw Stock Exchange (WSE, GPW) in the period 1998-2013. The study aims to answer the question whether Polish IPO firms managed their earnings in the issuance period. Differentiated estimation models were applied and several approaches were engaged to detect accrual-based earnings management. The empirical research covered four groups of research problems: zero-profit threshold, last-year threshold, discretionary accruals and profitability consequences for the consecutive years. High, positive and statistically significant discretionary accruals were reported in the IPO year or before going public, along with an inclination to report a positive and higher profitability. In consequence, the deterioration in profitability was observed in the following years.
Author Joanna Lizińska (WZ / KFP)
Joanna Lizińska,,
- Department of Corporate Finance
, Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsIPO Firms' Earnings Manipulation on the Warsaw Stock Exchange
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No4
Pages197-212
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishemisje akcji, IPO, rynek kapitałowy, manipulowanie zyskami, zarządzanie zyskami
Abstract in PolishBadania prowadzone były dla spółek z sektora pozafinansowego dokonujących pierwszych ofert publicznych (initial public offering, IPO), na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2013. Celem była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji w Polsce zaobserwować można zjawisko zarządzania zyskami w okresach okołoemisyjnych. Badania empiryczne dotyczyły zjawiska kształtowania wyniku typu materiałowego i przeprowadzono je, wykorzystując różnorodne podejścia i kilku modeli estymacji przesunięć międzyokresowych. Podjęto cztery grupy problemów badawczych - badano skłonność do przekraczania zysku zerowego, skłonność do przekraczania rentowności roku poprzedniego, manipulowanie zyskami poprzez dokonywanie nietypowych przesunięć międzyokresowych oraz konsekwencje manipulowania zyskami dla kolejnych okresów sprawozdawczych. W roku debiutu giełdowego zaobserwowano relatywne zwiększenie poziomu nietypowych przesunięć międzyokresowych (discretionary accruals), czemu towarzyszyło nasilenie skłonności do wykazywania zysku przynajmniej na poziomie roku poprzedniego i skłonności do raportowania dodatniego wyniku finansowego. Konsekwencją nietypowych korekt w roku IPO było osłabienie rentowności w okresie bezpośrednio po debiucie.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.4.15
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/6851/6849#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-07-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?