The importance of social factors for rapid internationalisation – the case of a high-tech company

Milena Ratajczak-Mrozek , Paweł Mielcarek

Abstract

Network relationships are critical for companies’ internationalisation processesand their importance is documented within research. However, it seems that insufficient attention has been paid to identifying the social variables that stand behind the process of rapid internationalisation. The purpose of this article is to indicate the social factors that shape relationships and their impact on the dynamics of the internationalisation process. To achieve this goal we analyse pertinent literature in order to clarifythe relationships between rapid internationalisation and social variables. These findings allow us to conduct a case study of a small IT company located in Poland covering an eight year period during of its domestic and foreign relationships development. We focus on phases of rapid transformation from a purely local company to highly internationalised organisation. The key contribution of this paper is a detailed assessment of social variables and their role in the acceleration of the internationalisation process.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
, Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsRola czynników społecznych w przyspieszeniu procesu internacjonalizacji – przypadek firmy high-tech
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No271
Pages115-125
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinternacjonalizacja, szybka internacjonalizacja, relacje społeczne, high-tech, studium przypadku
Keywords in Englishinternationalisation, rapid internationalisation, social, relationship, high-technology, case study
Abstract in PolishRelacje biznesowe mają kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu internacjonalizacji, a związek ten stanowi przedmiot licznych badań. Jednakże wciąż istnieje luka poznawcza odnosząca się do wpływu czynników społecznych na przyspieszenie procesu internacjonalizacji. Celem artykułu jest ocena czynników społecznych pod kątem ich oddziaływania na przebieg i tempo procesu internacjonalizacji. Po dokonaniu przeglądu literatury badane zależności zostały opisane na podstawie studium przypadku małej polskiej firmy z branży IT, obejmującego okres ośmiu lat rozwoju od relacji wyłącznie o zasięgu krajowym aż po wysoki poziom umiędzynarodowienia.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/10.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-07-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?