Business with a Mission: the Motives Behind Engagement in Charity Retailing

Barbara Borusiak , Johana Paluchova

Abstract

The aim of the article is to identify the motives behind people’s engagement or lack thereof in the operation of a charity shop, which is one of the socially engaged retail formats. Three main forms of engagement were distinguished: the simplest one – making a purchase in a charity shop; a more advanced one – donating something to a charity shop; and the most committed one – doing voluntary work for a charity shop. The article is based on an original research and information about motives was obtained through a qualitative research in the form of focus group interviews conducted in three sessions in March 2018. The results of this study reveal the existence of a very wide range of motives relating to each of the specified forms of engagement, and the nature of these motives is pragmatic, symbolic as well as emotional. The respondents indicated the motives behind their engagement as well as those behind their lack of engagement in charity retailing.
Author Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
, Johana Paluchova - Slovak University of Agriculture in Nitra
Johana Paluchova,,
-
Other language title versionsBiznes z misją: motywy angażowania się w sklepy charytatywne
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6 (377), tom II
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsklep charytatywny, motywy zachowań konsumentów
Keywords in Englishcharity shop, consumer behaviour motives
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie motywów angażowania się osób lub brak takiego zaangażowania w funkcjonowanie sklepu charytatywnego, który jest jednym z formatów handlu detalicznego polegającego na zaangażowaniu społecznym. Wyróżniono trzy główne formy zaangażowania: najprostszą – robienie zakupów w sklepie charytatywnym; bardziej zaawansowaną – wnoszenie czegoś do sklepu charytatywnego oraz formę najbardziej zaawansowaną – dobrowolne prace na rzecz sklepu charytatywnego. Artykuł opiera się na oryginalnych badaniach, zaś informacje o motywach uzyskano dzięki badaniu jakościowemu w formie zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych w trzech sesjach w marcu 2018 r. Wyniki badania ujawniają istnienie bardzo szerokiego zakresu motywów dotyczących każdej z wymienionych form zaangażowania, zaś charakter tych motywów jest pragmatyczny, symboliczny i emocjonalny. Respondenci wskazywali motywy kryjące się za zaangażowaniem, jak również związane z brakiem ich zaangażowania w detaliczny handel charytatywny.
URL https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Borusiak2/publication/334806679_Business_with_a_Mission_the_Motives_Behind_Engagement_in_Charity_Retailing/links/5d41a5bb92851cd04696c04a/Business-with-a-Mission-the-Motives-Behind-Engagement-in-Charity-Retailing.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?