Obligacje społeczne - nowy instrument finansowania zadań społecznych

Kamilla Marchewka-Bartkowiak , Marcin Wiśniewski

Abstract

The article analyses a new financial instrument, social impact bond, which aim to achieve social outcomes on a pay-for-success basis. The authors present the mechanism of this instrument, the advantages and challenges related to its use, and selected examples of social impact bonds worldwide. They claim that public entities should not be the only one to bear responsibility for the outcomes of the social tasks, and more and more non-governmental organizations and private entities cooperate and participate in performing public administration tasks.
Author Kamilla Marchewka-Bartkowiak (WE / KTPiPP)
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
, Marcin Wiśniewski (WE / KTPiPP)
Marcin Wiśniewski,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsSocial Impact Bonds - a New Instrument to Finance Social Services
Journal seriesStudia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, ISSN 2080-2404, e-ISSN 2082-0658, (B 9 pkt)
Issue year2015
No4
Pages205-222
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishobligacje społeczne, zadania społeczne, koncepcja „płacenia za efekt”, finanse społeczne
Keywords in Englishsocial impact bonds, social services, pay-for-success concept, social finance
Abstract in PolishArtykuł jest poświęcony obligacjom społecznym, jako nowatorskiej formie finansowania zadań społecznych, alternatywnej dla tradycyjnego, budżetowego modelu finansowania. Ich konstrukcja wyrasta z tzw. koncepcji płatności za efekt, w której wykonawca zadania nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie konkretnej pracy, ale za jej rzeczywisty rezultat. Autorzy charakteryzują mechanizmy finansowania zadań publicznych za pomocą obligacji społecznych, korzyści i koszty ich stosowania oraz omawiają wykorzystanie obligacji społecznych na świecie. Według autorów obligacje społeczne stwarzają możliwość zwiększenia partycypacji społecznej, zarówno mieszkańców, jak i różnego rodzaju instytucji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych.
URL http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/321E3C5F899B355FC1257F400042835B/$file/Strony%20odStudia_BAS_44-9.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*12 (2020-09-16)
Additional fields
Tytuł numeruObywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?