Studia przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu w świetle rygoru metodologicznego

Agata Dondajewska

Abstract

The subject matter of this article is the application of case study research in the management sciences. The main goal of considerations is the identification of case study research application possibilities in terms of methodological rigor criteria. The paper is of a theoretical and systemizing nature. The author conducted a critical analysis of the available Polish and international literature. The paper opens with a synthetic characterization of qualitative research with regard to the alternative paradigm. In the second part of the article, the author presents the premises and potential applications of case study research in management studies. A schematic procedure and the main goals of case study research are presented. The last part of the article is dedicated to the issue of methodological rigor in qualitative research.
Author Agata Dondajewska (WZ / KTOiZ)
Agata Dondajewska,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsCase Study Research in Management Sciences in Terms of Methodological Rigor
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 0239-9415, (B 10 pkt)
Issue year2016
No70
Pages39-50
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishcase study, studium przypadku, badania interpretatywne, badania jakościowe, nauki o zarządzaniu, rygor metodologiczny, metodologia
Keywords in Englishcase study, qualitative research, management sciences, methodological rigor, methodology
Abstract in PolishW artykule podjęto tematykę zastosowania studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. Głównym celem rozważań uczyniono identyfikację możliwości zastosowania badań interpretatywnych, a w szczególności case studies w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w aspekcie kryteriów rygoru metodologicznego. Referat ma charakter teoretyczno-systematyzujący. Dokonano w nim krytycznego przeglądu dostępnej literatury polskiej i międzynarodowej. Pracę rozpoczyna syntetyczna charakterystyka badań interpretatywnych w aspekcie paradygmatu alternatywnego. W drugiej części pracy autorka dokonała prezentacji przesłanek i potencjalnych zastosowań metody studiowania przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu. Przedstawiono schematyczną procedurę oraz cele prowadzenia badań case study. Ostatnia część artykułu poświęcona została zagadnieniu kryteriów rygoru metodologicznego w badaniach interpretatywnych.
DOIDOI:10.21008/j.0239-9415.2016.070.03
URL http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_70_03.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 19-06-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 19-06-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?