Regionalne porozumienia handlowe w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego

Agnieszka Sapa

Abstract

The aim of the article was to identify certain relationships between international trade and food security with special emphasis on regional trade agreements. The study was conducted on the basis of domestic and foreign sources of literature. Unresolved problem of food insecurity indicate not only identification of the source of this state , but also ways to improve the food situation in the world. One of the factors that improve directly and indirectly food security level is international trade. Limited capability for performing trade liberalization at the global level means that the way of improving access to food is regionalism. However, taking full advantage of regional trade agreements to solve the problem of food insecurity must be accompanied by elimination or reduction the non-tariff barriers, that still exist.
Author Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsThe Role of Regional Trade Agreements in Achieving Food Security
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2016
No2 (40)
Pages415-422
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo żywnościowe, handel międzynarodowy, regionalne porozumienia handlowe
Keywords in Englishfood security, international trade, regional trade agreements
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfikacja wybranych relacji pomiędzy handlem międzynarodowym i bezpieczeństwem żywnościowym ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych porozumień handlowych. Badania przeprowadzono w oparciu o krajowe i zagraniczne źródła literatury przedmiotu. W warunkach ciągle nierozwiązanego problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego, identyfikuje się nie tylko źródła takiego stanu rzeczy, ale również sposoby poprawy sytuacji żywnościowej na świecie. Jednym z czynników poprawiających w sposób bezpośredni i pośredni poziom bezpieczeństwa żywnościowego jest handel międzynarodowy. Ograniczone możliwości przeprowadzenia liberalizacji handlu na poziomie globalnym powodują, że poprawianiu dostępu do żywności służyć może regionalizm handlowy. Jednak pełnemu wykorzystaniu regionalnych porozumień handlowych w rozwiązaniu problemu braku bezpieczeństwa żywnościowego towarzyszyć musi eliminowanie czy chociaż ograniczenia barier pozataryfowych.
DOIDOI:10.17306/JARD.2016.45
URL http://www.jard.edu.pl/pub/45_2_2016_pl.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?