Współpraca w łańcuchu dostaw w zakresie obsługi zwrotów w branży odzieżowej

Anna Jeszka

Abstract

The aim of this paper is to assess the cooperation of retailers with suppliers, customers and logistics operators in the supply chain with regard to handling returns. To achieve this aim, standardized interviews with representatives of commercial corporations in the clothing industry in Poland were conducted and the data obtained was statistically analysed. The collected empirical material made it possible to characterize the studied commercial networks in terms of the potential and the deficits in managing returns. The analysis helped to identify constraints and development opportunities for retailers' sales policies with regard to returns management in the clothing industry.
Author Anna Jeszka (WZ / KLiT)
Anna Jeszka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsSupply chain collaboration in returns handling in the clothing industry
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2015
Vol3 [CD 2]
Pages5682-5685
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishŁańcuch dostaw, Odzież, Przemysł odzieżowy
Keywords in EnglishSupply chain, Clothing, Clothing industry
Abstract in PolishCelem jest ocena współpracy detalistów z dostawcami, klientami i operatorami logistycznymi w łańcuchu dostaw w zakresie obsługi zwrotów. Mając na uwadze cel badań przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej w Polsce. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na scharakteryzowanie badanych sieci handlowych w kategoriach potencjału i deficytów w zakresie obsługi zwrotów. Analiza pozwoliła rozpoznać ograniczenia i możliwości rozwoju polityki sprzedażowej detalistów w zakresie postępowania ze zwrotami w branży odzieżowej.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/334-artykuly-na-plycie-cd-2/8223-jeszka-wspolpraca-w-lancuchu-dostaw
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?