Czynniki różnicujące fakt i rodzaj kształcenia podejmowanego przez osoby w wieku 25+ w Polsce

Tomasz Szubert

Abstract

Lifelong learning as a process of the continuous improvement and development of general and specific qualifications should be now a common life strategy of every human being. The economy and labour market are constantly changing, so without proper training it is difficult to keep up with all the changes, especially technological ones. It turns out, however, that not all people are able to adapt to the new reality. In the course of the study, using the logistic regression model, attempts were made to find out from what factors it depends that some people willingly undertake various types of educational activities, and some end their education only after completing compulsory education. In order to find such factors, apart from a review of foreign literature, own statistical analyses were carried out in which a set of data about respondents participating in the national panel study “Social Diagnosis” was used. In the course of the analysis, it turned out that people who eagerly improve their skills are primarily those who are well-educated, active in life, both socially and professionally. In this way, the gap between educated people and the rest of society is growing, which at the same time indicates which groups of people should be well cared for by decision-makers of social and educational policy.
Author Tomasz Szubert (WE / KTPiPP)
Tomasz Szubert,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No4
Pages27-44
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkształcenie ustawiczne, kształcenie przez całe życie, edukacja, regresja logistyczna
Keywords in Englishlifelong learning, education, logistic regression
Abstract in PolishKształcenie ustawiczne jako proces ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich ogólnych i specyficznych kwalifikacji powinno być dziś powszechną strategią życiową każdego człowieka. Ekonomia, gospodarka i rynek pracy ulegają ciągłym przeobrażeniom, stąd bez odpowiedniego dokształcania się trudno nadążać za wszystkimi zmianami, zwłaszcza technologicznymi. Okazuje się jednak, że nie wszyscy ludzie są w stanie przystosowywać się do nowej rzeczywistości. W toku przeprowadzonego badania, stosując model regresji logistycznej, starano się sprawdzić, od jakich czynników zależy to, że niektórzy ludzie chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności edukacyjne, a niektórzy kończą swoją edukację jedynie na szkolnictwie obowiązkowym. W celu znalezienia takich czynników, oprócz przeglądu literatury anglojęzycznej, przeprowadzono własne analizy statystyczne, w których posłużono się zbiorem danych na temat respondentów uczestniczących w ogólnopolskim badaniu panelowym Diagnoza społeczna. W toku analiz okazało się, że ludzie, którzy chętnie podnoszą swoje umiejętności, to przede wszystkim ci już dobrze wykształceni, aktywni życiowo, społecznie i zawodowo. W ten sposób luka między osobami wykształconymi a resztą społeczeństwa coraz bardziej się powiększa, co jednocześnie wskazuje, o jakie grupy ludzi, w ramach prowadzonej polityki społecznej i edukacyjnej, powinni szczególnie zadbać jej decydenci.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.4.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/SOEP_4_2019.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?