Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych - analiza porównawcza

Bartosz Totleben

Abstract

The aim of the article is to present and analyze the macroeconomic situation of the failed states. The review of the literature in terms of definition of the state as an authority which is responsible for widely understood economic policy has been done here. The role of the institution referring to achieving economic growth was also presented in the article. Subsequently there have been presented selected measures and classification of the failed states. The study was done on the selected variables such as GDP per capita, unemployment rate and the inflation in the years 1990-2013. The statistical analysis of the average levels of described variables showed the differences between the failed states and the sustainable states
Autor Bartosz Totleben (WE / KMiBR)
Bartosz Totleben
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuState failure and the macroeconomic situation - statistical analysis
Tytuł czasopisma/seriiZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Rok wydania2015
Nr11 (858)
Paginacja95-104
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimpaństwa upadłe, wzrost gospodarczy, analiza danych
Słowa kluczowe w języku angielskimfailed states, economic growth, data analysis
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie i analiza sytuacji makroekonomicznej państw upadłych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie definicji państwa jako organu odpowiedzialnego za szeroko pojętą politykę gospodarczą oraz zwrócono uwagę na rolę instytucji państwa w zakresie osiągania wzrostu gospodarczego. Następnie przedstawiono wybrane mierniki i klasyfikacje państw upadłych. Badaniu poddano wybrane zmienne: PKB per capita, stopę bezrobocia oraz inflację w latach 1990-2013. Analiza statystyczna średnich poziomów opisanych zmiennych ukazała znaczne różnice pomiędzy państwami upadłymi a trwałymi.
DOIDOI:10.18276/wpe.2015.11-01
URL https://wnus.edu.pl/wpe/file/article/download/1402.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-08-02)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?