Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych - analiza porównawcza

Bartosz Totleben

Abstract

The aim of the article is to present and analyze the macroeconomic situation of the failed states. The review of the literature in terms of definition of the state as an authority which is responsible for widely understood economic policy has been done here. The role of the institution referring to achieving economic growth was also presented in the article. Subsequently there have been presented selected measures and classification of the failed states. The study was done on the selected variables such as GDP per capita, unemployment rate and the inflation in the years 1990-2013. The statistical analysis of the average levels of described variables showed the differences between the failed states and the sustainable states
Author Bartosz Totleben (WE / KMiBR)
Bartosz Totleben,,
- KMiBR
Other language title versionsState failure and the macroeconomic situation - statistical analysis
Journal seriesZeszyt Naukowy Uniwesytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ISSN 2081-9579, e-ISSN 2353-2815, (B 6 pkt)
Issue year2015
No11 (858)
Pages95-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpaństwa upadłe, wzrost gospodarczy, analiza danych
Keywords in Englishfailed states, economic growth, data analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i analiza sytuacji makroekonomicznej państw upadłych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie definicji państwa jako organu odpowiedzialnego za szeroko pojętą politykę gospodarczą oraz zwrócono uwagę na rolę instytucji państwa w zakresie osiągania wzrostu gospodarczego. Następnie przedstawiono wybrane mierniki i klasyfikacje państw upadłych. Badaniu poddano wybrane zmienne: PKB per capita, stopę bezrobocia oraz inflację w latach 1990-2013. Analiza statystyczna średnich poziomów opisanych zmiennych ukazała znaczne różnice pomiędzy państwami upadłymi a trwałymi.
DOIDOI:10.18276/wpe.2015.11-01
URL https://wnus.edu.pl/wpe/file/article/download/1402.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?