Empowerment pracowników w przedsiębiorstwach branży usług biznesowych

Bartosz Deszczyński

Abstract

The paper offers a discussion on the role of employee empowerment in relationship oriented companies. The theoretical part of the paper highlights the challenges in employee relationship management and brings a definition of the term empowerment and its impact on the company. An empirical exemplification of this phenomenon is based on the synthesis of nine shared services centers (SSC) and business process outsourcing (BPO) entities. The SSC/BPO industry was deliberately chosen as an already significant employer, which is still growing in importance in Poland and in Central and Eastern Europe. The main conclusion based on theoretical research presented in this paper is that employee empowerment is a major tool in the relationship management of a company. In turn, the empirical material proved that empowerment is being applied in the SSC/BPO industry. Still, a particular difficulty has been identified in its implementation in organizational structures other than the project teams, e.g. in traditional functional departments. This may result in higher employee attrition rates and lower work engagement.
Author Bartosz Deszczyński (WGM / KMM)
Bartosz Deszczyński,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsEmployee Empowerment in Enterprises Operating in the Business Services Industry
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages113-143
Publication size in sheets1.5
Keywords in Polishbranża usług profesjonalnych, pokolenie Y, Polska, rynek pracy, społeczna odpowiedzialność biznesu, upodmiotowienie pracowników, zarządzanie relacjami
Keywords in Englishempowerment, labour market, empowerment of employees, local labour market, interpersonal relations
Abstract in PolishW artykule zaproponowano dyskusję nad rolą, jaką może odegrać employee empowerment (upodmiotowienie pracowników) w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na zarządzanie relacjami z interesariuszami. Na gruncie analizy literaturowej nakreślono wyzwania związane z zarządzaniem relacjami z pracownikami oraz zdefiniowano pojęcia upodmiotowienia i jego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Praktyczną egzemplifikację stosowania upodmiotowienia przedstawiono w ramach syntezy dziewięciu studiów przypadków przedsiębiorstw działających w branży usług biznesowych SSC/BPO. Najważniejszym wnioskiem płynącym z przedstawionej analizy teoretycznej jest usytuowanie empowermentu jako istotnego narzędzia pomocnego w relacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiał empiryczny pozwolił na potwierdzenie zastosowania upodmiotowienia pracowników przez przedsiębiorstwa reprezentujące branżę o dużym i rosnącym dla Polski znaczeniu. Jednocześnie jednak zidentyfikowano ograniczenia w uwzględnianiu empowermentu poza strukturami projektowymi, w tradycyjnej funkcjonalnej strukturze organizacyjnej, co może mieć negatywne skutki w postaci wysokiej fluktuacji pracowników i ich niskiego poziomu zaangażowania.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.4.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/07_deszczynski.pdf
Languagepl polski
File
Deszczynski.pdf 538.47 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-25)
Additional fields
Tytuł numeru Funkcjonowanie i rozwój sektora usług biznesowych w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty makro- i mikroekonomiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?