Rachunkowość instrumentów pochodnych - podejście ogólne a rachunkowość zabezpieczeń

Marta Mazurowska

Abstract

The article aims to present the idea of hedge accounting as an alternative to a general approach to derivatives. The assumed goal was accomplished with the use of critical analysis of the economic science literature. The first section focuses on the idea of derivative instruments. Then the article presents a general approach to derivative instruments accounting as a starting point of deliberations in the third section, namely the assumptions of hedge accounting. The undeniable significance and complexity of the discussed issues give rise to numerous research problems related to the nature of hedge accounting construction. Presently, on the eve of changes faced by companies with regard to the IFRS 9 becoming effective in the coming years, the need for an in-depth analysis of the problems and motives of hedge accounting use is a challenge for the accounting science.
Author Marta Mazurowska (WZ / KR)
Marta Mazurowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsDerivative Instruments Accounting. General Approach and Hedge Accounting
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No147
Pages157-172
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishinstrumenty pochodne, rachunkowość instrumentów pochodnych, rachunkowość zabezpieczeń
Keywords in Englishderivative instruments, derivative instruments accounting, hedge accounting
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przestawienie istoty rachunkowości zabezpieczeń jako alternatywy dla ogólnego podejścia do derywatów. Założony cel został zrealizowany przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury z zakresu nauk ekonomicznych. W pierwszej części uwagę skupiono na istocie instrumentów pochodnych. Dalej przedstawiono ogólne podejście do rachunkowości instrumentów pochodnych jako punkt wyjścia do rozważań przedstawionych w części trzeciej, a mianowicie założeń rachunkowości zabezpieczeń. Niezaprzeczalna istotność i złożoność omawianych zagadnień powoduje powstanie licznych problemów badawczych związanych z naturą konstrukcji rachunkowości zabezpieczeń. Obecnie, u progu zmian, przed którymi stoją przedsiębiorstwa w związku z wejściem w życie w najbliższych latach MSSF 9, potrzeba pogłębionej analizy problemów oraz motywów wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń stanowi wyzwanie dla nauki rachunkowości.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?