Effect of sulfobetaine concentration on viscosity and foamability of hand dishwashing liquids

Kornela Bułat , Daria Wieczorek , Dobrawa Kwaśniewska

Abstract

Introduction. Dishwashing liquids represent an important segment of the household chemicals market, currently are third in Europe in terms of sales volume. On purchasing decisions of consumers beyond the price have affect a viscosity of the product. This is because the consumer identify a high viscosity product with a large amount of the active ingredients. However, the high viscosity of most common household products and cosmetics is due to the addition of a thickener. The use of overstated amount of thickener is sometimes disadvantageous due to the reduction in functionality of the product. Aim. In the present study attempts to determine the viscosity of model dishwashing liquids containing sulfobetaines and to determine the effect of the addition of sodium chloride on the viscosity of the liquids. Furthermore, foaming ability of the obtained compositions and the influence of sulfobetaine have been determined. Also assessed the impact of dirty substance on foaming properties. Results. The results of the study indicate that even a small addition sulfobetaine shapes viscosity of the product thus allowing to reduce the amount of sodium chloride in the finished product. Moreover, the products containing in its composition sulfobetaine present a satisfactory foaming properties. Conclusions. The results obtained research data are promising and suggest possibility of limiting the use of sodium chloride in household products and cosmetics.
Author Kornela Bułat
Kornela Bułat,,
-
, Daria Wieczorek (WT / KTiAI)
Daria Wieczorek,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
, Dobrawa Kwaśniewska (WT / KTiAI)
Dobrawa Kwaśniewska,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsWpływ stężenia sulfobetain na lepkość i pianotwórczość płynów do mycia naczyń
Journal seriesPolish Journal of Cosmetology, ISSN 1731-0083, (B 7 pkt)
Issue year2016
Vol19
No3
Pages255-259
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlepkość, gęstość, płyny do mycia naczyń, sulfobetainy
Keywords in Englishhand dishwashing liquids, properties, sulfobetaines
Abstract in PolishWstęp. Płyny do mycia naczyń stanowią istotny segment rynku chemii gospodarczej, obecnie zajmują trzecie miejsce w Europie pod względem sprzedaży. Na decyzje zakupowe konsumentów poza ceną znaczący wpływ ma też lepkość produktu. Dzieje się tak, ponieważ konsument utożsamia wysoką lepkość produktu z dużą ilością składników aktywnych. Jednak najczęściej wysoka lepkość produktów chemii gospodarczej i kosmetyków jest spowodowana dodatkiem zagęszczacza. Zastosowanie zawyżonej ilości zagęszczacza bywa niekorzystne ze względu na obniżenie funkcjonalności produktu. Cel. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia lepkości modelowych płynów do mycia naczyń zawierających sulfobetainy oraz określenia wpływu dodatku chlorku sodu na lepkość tych płynów. Ponadto zbadano zdolności pianotwórcze otrzymanych kompozycji i określono wpływ chlorku sodu. Oceniono także wpływ substancji brudzącej na ww. właściwości. Wyniki. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują iż nawet niewielki dodatek sulfobetain kształtuje lepkość produktu pozwalając tym samym na zmniejszenie ilości chlorku sodu w gotowym produkcie. Ponadto stwierdzono że produkty zwierające sulfobetainy w swym składzie prezentują zadowalające właściwości pianotwórcze. Wnioski. Uzyskane dane badawcze są obiecujące i sugerują możliwość ograniczenia użycia chlorku sodu w produktach chemii gospodarczej i kosmetycznej.
URL http://www.kosmet.pl/pjc.php?opc=AR&lng=pl&art=766
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-06-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?