Obszary stosowania rachunkowości partycypacyjnej

Remigiusz Napiecek

Abstract

Since the beginnings of its existence, accounting has been concerned with gathering data relating to economic events, processing this data, and then presenting it in a codified form, thus becoming an objective source of information about the financial condition of business entities. This objectivity was impaired by the introduction of valuation aspects undertaken for the purposes of financial disclosure, which often involves an individual interpretation of reality. This resulted in business entities having a "monopoly" in terms of knowledge relating to a fair and accurate picture of their financial condition. The aim of this article is to present the concept of participative accounting (PA). The practical aspect of this concept is presented through the use of open-book accounting, real-time reporting and continuous auditing. The implementation of PA can help to restore objectivity and break the monopoly of knowledge relating to the actual financial condition of entities. Keywords: participative accounting, real-time reporting, continuous auditing, open-book accounting.
Author Remigiusz Napiecek (WZ / KR)
Remigiusz Napiecek,,
- Department of Accounting
Other language title versionsParticipative Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No5
Pages84-96
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrachunkowość partycypacyjna, sprawozdawczość na żądanie, ciągły audyt, rachunkowość otwartych ksiąg
Keywords in Englishparticipative accounting, real-time reporting, continuous auditing, open-book accounting
Abstract in PolishRachunkowość od początków swego istnienia zajmuje się rejestracją zdarzeń gospodarczych, ich przetwarzaniem i następnie prezentacją w skodyfikowanej formie, stając się obiektywnym źródłem informacji o kondycji finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych. Ów obiektywizm został zaburzony wprowadzeniem zagadnień wyceny realizowanej na potrzeby sprawozdawczości finansowej, wymuszającej często indywidualną interpretację rzeczywistości. Rozpoczął się proces "monopolizacji" wiedzy na temat rzetelnego i wiernego obrazu kondycji majątkowej i finansowej podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest zaprezentowanie przejawów stosowania koncepcji rachunkowości partycypacyjnej. Praktyczny aspekt tej koncepcji został przedstawiony w trzech obszarach współtworzenia treści systemu rachunkowości: koncepcji otwartych ksiąg, sprawozdawczości na żądanie oraz ciągłego audytu. Rachunkowość partycypacyjna może przywrócić utracony obiektywizm, a w szczególności pomóc w przyszłości przełamać monopol na wiedzę o rzetelnym i wiernym obrazie podmiotu.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_napiecek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_napiecek.pdf 152.53 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?