Efektywność techniczna banków spółdzielczych w województwie wielkopolskim w latach 2008-2012

Michał Jankowski , Aneta Kaczyńska

Abstract

This article takes into account the issue of technical efficiency of cooperative banks headquartered in Wielkopolska, which was examined using non-parametric DEA method. The author developed four types of the bank activities, half of which was classified as models of a commercial nature, while the second half as models representing the social aspect of the banks activities. The purpose of demarcation was to conduct a comparative analysis of the two groups of models in terms of technical efficiency, scale and determinants of changes in the efficiency calculated using the Malmquist productivity index. Based on the study it can be stated that the cooperative banks in Wielkopolska achieve higher efficiency in models of a commercial nature. However, greater increase of the efficiency was observed while taking into consideration social models. The main cause of this rise in the analyzed period was mainly due to the improvement of the pure technical efficiency, i.e. reduction of resources wastage.
Author Michał Jankowski (UEP)
Michał Jankowski,,
- Poznań University of Economics and Business
, Aneta Kaczyńska (WE / KFP)
Aneta Kaczyńska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsTechnical Efficiency of Cooperative Banks in the Wielkopolska in 2008-2012
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, (B 11 pkt)
Issue year2014
Vol12
No4, t. 1
Pages93-110
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishbanki spółdzielcze, DEA, indeks produktywności Malmquista
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problematykę efektywności technicznej banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim. Efektywność ta została zbadana za pomocą nieparametrycznej metody DEA. Opracowano cztery ujęcia działalności banków, z których połowa została zakwalifikowana jako modele o charakterze komercyjnym, natomiast druga połowa jako modele reprezentujące społeczny aspekt działalności banków. Celem dokonanego rozgraniczenia była analiza porównawcza dwóch grup modeli w zakresie efektywności technicznej, skali oraz determinant zmian efektywności obliczonych za pomocą indeksu produktywności Malmquista. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że banki spółdzielcze w województwie wielkopolskim osiągają wyższą efektywność, gdy ich działalność rozpatrywana jest w ujęciach o charakterze komercyjnym. Należy jednak zwrócić uwagę na większy wzrost efektywności banków w społecznych modelach funkcjonowania, której źródłem w analizowanych latach była głównie poprawa czystej efektywności technicznej, czyli ograniczenie marnotrawstwa zasobów.
DOIDOI:10.7172/1644-9584.48.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?