Kompetencje wyróżniające pracowników określanych jako talenty

Beata Skowron-Mielnik , Julian Dąbrowski

Abstract

The aim of the article is to clarify the scope of competence which should be possessed by a person recognized by organizations as a talent. The authors compare the results of the research and a list of competencies indicated in various studies as constituting or enabling a person to be considered as a talent or not. On this basis, a universal model of competence has been proposed which includes the skills needed in terms of talent, regardless of the position they occupied. A positive verification of the model can help to optimize the process of recruitment and selection of talents among the organization's employees and job applicants. The article is based on secondary sources, using the method of desk research.
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Julian Dąbrowski (WZ / KZAZP)
Julian Dąbrowski,,
- KZAZP
Other language title versionsDistinctive Competencies of Employees Referred as Talents
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No430
Pages265-276
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzarządzanie talentami, kompetencje, potencjał rozwojowy
Keywords in Englishtalent management, competence, development potential
Abstract in PolishIstota zarządzania talentami polega m.in. na tym, aby trafnie dokonywać diagnozy osób posiadających największy potencjał do tego, aby przełożyć swoje kompetencje na wyniki organizacji. Artykuł ma na celu określenie zakresu kompetencji, które powinna posiadać osoba uznawana przez organizacje jako talent. Autorzy porównują w nim wyniki badań i listy kompetencji wskazywane w różnych badaniach jako konstytuujące lub mogące stanowić o tym, czy osoba będzie uznana za talent, czy też nie. Na tej podstawie został zaproponowany uniwersalny model kompetencji, który obejmuje kompetencje potrzebne z punktu widzenia talentu niezależnie od stanowiska przez niego zajmowanego. Pozytywna weryfikacja modelu może przyczynić się do optymalizacji procesu rekrutacji i selekcji talentów spośród pracowników organizacji i kandydatów do pracy. Artykuł oparto na źródłach wtórnych, wykorzystując metodę desk research.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.430.24
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34203&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-07-31)
Additional fields
Tytuł numeruSukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?