Rynek pracy wobec kryzysu gospodarczego w świecie metodyki myślenia sieciowego

Anna Piekarczyk

Abstract

The purpose of this article is to provide an overview of the interrelations between macroeconomic and microeconomic factors that influence the labour market in times of economic crisis in terms of network analysis. To understand the way the labour market operates and to discover and analyse the key linkages between its elements, the methodology of network analysis is used. The resulting image of interactions could serve as a basis to begin a discussion on possible ways out of the crisis and to outline factors that should be taken into consideration in the process of developing an effective strategy.
Author Anna Piekarczyk (WZ / KTOiZ)
Anna Piekarczyk,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsLabour Market in Times of Crisis in Terms of Network Analysis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No7
Pages38-54
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrynek pracy w czasie kryzysu, metodyka myślenia sieciowego
Keywords in Englishlabour market in times of crisis, network analysis
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie zarysu zależności między czynnikami makro- i mikroekonomicznymi wobec kryzysu gospodarczego na rynku pracy w ujęciu sieciowym. Aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku pracy, odkryć i przeanalizować kluczowe powiązania pomiędzy jego elementami, zastosowano metodykę myślenia sieciowego. Uzyskany obraz oddziaływań może być podstawą do dyskusji na temat sposobów wyjścia z kryzysu i nakreślenia czynników, które należałoby uwzględnić w kształtowaniu strategii wyjścia.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/03_piekarczyk.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_03_piekarczyk.pdf 179.4 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?