Factors of changes In farming In Piła subregion In the view of Agricultural Censuses in 1996, 2002 and 2010

Andrzej Czyżewski , Joanna Strońska-Ziemann

Abstract

The conducted factor analysis, basing on the outcomes of three successive Agricultural Censuses, selected four factors of changes in agriculture and rural areas of Pila subregion and determined the variation range they accounted for. They were induced by natural environment conditions, production limits of agricultural holdings, the level of entrepreneurship, labour market situation. Those variables, in turn, contributed to the suburbanisation processes and road network and social infrastructure development, as well as their derivatives, such as, the level of incomes, advances in construction industry and the level of pre-schooling. Agriculture contributed negatively (destimuli) to region’s development in analysed years
Autor Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Joanna Strońska-Ziemann ()
Joanna Strońska-Ziemann
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inne wersje tytułuCzynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich w podregionie pilskim w świetle Powszechnych Spisów Rolnych z lat 1996, 2002 i 2010
Tytuł czasopisma/seriiManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Tom21
Nr1
Paginacja259-270
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimrolnictwo, obszary wiejskie, determinanty zmian, analiza czynnikowa, podregion pilski
Słowa kluczowe w języku angielskimagriculture, rural areas, determinants of changes, factor analysis, Pila subregion
Streszczenie w języku polskimW wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej wyników trzech kolejnych Spisów Powszechnych wyłoniono cztery czynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich podregionu pilskiego oraz określono zasób zmienności, za który odpowiadają. Były one indukowane przez uwarunkowania przyrodnicze, ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych, poziom przedsiębiorczości, sytuację na rynku pracy, które to przyczyniały się do rozwoju procesów suburbanizacji i rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej oraz ich w pewnym sensie pochodne, takie jak poziom dochodów, rozwój budownictwa czy poziom skolaryzacji wczesnoszkolnej. Destymulująco na rozwój gmin podregionu wpływało w badanych latach na rolnictwo.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0093
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-1/manment-2015-0093/manment-2015-0093.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?