Federalne podatki dochodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - konstrukcja prawna i znaczenie fiskalne

Małgorzata Hybka

Abstract

Irrespective of the country income tax constitutes one of the most important public revenue sources. In the OECD member states the share of taxes on income, profits and capital gains in the GDP equalled 11,4% in 2012 and varied from 5,2%, Slovakia and Mexico, to 29,2% Denmark [ OECD Revenue Statistics2015]. There are many countries where income taxes are not only imposed by central government but also by sub-central government levels. In the United States income taxes are collected by Federal , State and certain local authorities. The main aim of this article is to pre-sent federal income tax and federal corporate tax design in that country. Moreover it evaluates the role played by these taxes in the American tax system.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuFederal Income Taxes in the United States - Tax Design and Fiscal Efficiency
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr4
Paginacja7-22
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimpodatek dochodowy od osób fi zycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, USA, federalizm fi skalny
Słowa kluczowe w języku angielskimfederal income tax, federal corporate tax, USA, fi scal federalism
Streszczenie w języku polskimNiezależnie od państwa podatki dochodowe stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów publicznych. W 2012 r. w państwach OECD wpływy z ich tytułu stanowiły przeciętnie 11,4% produktu krajowego brutto i wahały się w przedziale od 5,2% PKB w Meksyku i na Słowacji do 29,2% PKB w Danii [OECD 2015]. W wielu państwach podatki dochodowe są pobierane nie tylko przez władze szczebla centralnego, lecz także przez władze pozostałych szczebli sektora finansów publicznych. Ma to miejsce w szczególności w państwach federalnych. Do państw tych należą Stany Zjednoczone, gdzie kompetencje w zakresie nakładania podatków dochodowych przysługują nie tylko federacji, lecz również poszczególnym stanom i lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji federalnego podatku dochodowego od osób fizycznych i federalnego podatku dochodowego od osób prawnych w tym państwie, a także określenie znaczenia tych podatków w amerykańskim systemie podatkowym.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.1
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_hybka.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_2016_4_4_01_hybka.pdf 181.56 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-06-16)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?