Federalne podatki dochodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki - konstrukcja prawna i znaczenie fiskalne

Małgorzata Hybka

Abstract

Irrespective of the country income tax constitutes one of the most important public revenue sources. In the OECD member states the share of taxes on income, profits and capital gains in the GDP equalled 11,4% in 2012 and varied from 5,2%, Slovakia and Mexico, to 29,2% Denmark [ OECD Revenue Statistics2015]. There are many countries where income taxes are not only imposed by central government but also by sub-central government levels. In the United States income taxes are collected by Federal , State and certain local authorities. The main aim of this article is to pre-sent federal income tax and federal corporate tax design in that country. Moreover it evaluates the role played by these taxes in the American tax system.
Author Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsFederal Income Taxes in the United States - Tax Design and Fiscal Efficiency
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages7-22
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpodatek dochodowy od osób fi zycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, USA, federalizm fi skalny
Keywords in Englishfederal income tax, federal corporate tax, USA, fi scal federalism
Abstract in PolishNiezależnie od państwa podatki dochodowe stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów publicznych. W 2012 r. w państwach OECD wpływy z ich tytułu stanowiły przeciętnie 11,4% produktu krajowego brutto i wahały się w przedziale od 5,2% PKB w Meksyku i na Słowacji do 29,2% PKB w Danii [OECD 2015]. W wielu państwach podatki dochodowe są pobierane nie tylko przez władze szczebla centralnego, lecz także przez władze pozostałych szczebli sektora finansów publicznych. Ma to miejsce w szczególności w państwach federalnych. Do państw tych należą Stany Zjednoczone, gdzie kompetencje w zakresie nakładania podatków dochodowych przysługują nie tylko federacji, lecz również poszczególnym stanom i lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest przedstawienie konstrukcji federalnego podatku dochodowego od osób fizycznych i federalnego podatku dochodowego od osób prawnych w tym państwie, a także określenie znaczenia tych podatków w amerykańskim systemie podatkowym.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.1
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_hybka.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_4_4_01_hybka.pdf 181.56 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?