Zrównoważony rozwój rynków mieszkaniowych jako współczesne wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa

Piotr Lis

Abstract

This article presents and describes the consequences of changing demographic, social and economic conditions, as well as conditions stemming from the financial system (availability and finance cost), for defining the priorities in realising the main goals of the housing policy. State intervention is justified in cases when its aim is to correct the inefficiencies and failures which occur at housing markets, to ensure social justice as well as social and financial stability. The author has also highlighted the expenditure side of state intervention. Taking into consideration the benefits and drawbacks of state intervention, it has been concluded that the state may stabilise the course of housing cycles by conducting an active social housing policy.
Author Piotr Lis (WE / KPGiS)
Piotr Lis,,
- Department of Economic and Local Government Policy
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2017
No37
Pages53-71
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishpolityka mieszkaniowa, cykle mieszkaniowe, interwencja państwa, niesprawności rynku i państwa
Keywords in Englishhousing policy, housing cycles, state intervention, market and state failures
Abstract in PolishW artykule omówiono konsekwencje zmiany uwarunkowań demograficznych, społecznych, ekonomicznych, jak i pochodzących z systemu finansowego (dostępność i koszt finansowania) na wyznaczenie priorytetów w realizacji celów głównych polityki mieszkaniowej. Interwencja państwa jest uzasadniona w przypadkach, gdy ma ona skorygować pojawiające się nieefektywności i niesprawności rynków mieszkaniowych, zapewnić sprawiedliwość społeczną oraz stabilność społeczną i finansową. Zwrócono uwagę na stronę kosztową interwencji państwa. Biorąc pod uwagę korzyści i koszty interwencji państwa, uznano, że może ono stabilizować przebieg cykli mieszkaniowych przez prowadzenie aktywnej społecznej polityki mieszkaniowej.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/37/PPS-37-53-71.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?